Braňte svoje práva!

Sympatická Nová antikapitalistická levice (NAL, www.antikapitalista.cz) stojí za nově vzniklou Antikapitalistickou právní poradnou, projektem připraveným pomáhat všem, kteří hledají informace o svých právech a povinnostech.

Jak čteme v letáku NAL, autoři se zaměřují na nejčastější právní otázky, kteří řeší obyčejní lidé. Pomáhají a radí zaměstnancům, nájemníkům, zákazníkům a všem neprivilegovaným, kteří jsou nuceni čelit mocenskému protivníkovi, ať již v podobě úřednického molochu nebo sebejistě vystupujícího managera všemocné firmy.

Máte problém s nařizovanou prací přesčas a jejím proplácením? Šidí vás šéf na přestávkách či dovolené? Cítíte se jako těhotná žena poškozována praktikami a nařízeními zaměstnavatele? Víte, jaká máte práva jako brigádník? Zajímá vás, jak se bránit lichvářským praktikám exekutorů a jak ochránit svůj majetek, pokud žijete v jednom bytě s dlužníkem?


Nejste si jisti, jak úspěšně postupovat při reklamaci vadného výrobku nebo špatné služby, když se jejich poskytovatel ošívá nebo dělá mrtvého brouka? Propadáte bezradnosti, když dřete jako mezek a majitel firmy vám dokonce odmítá dát pracovní smlouvu?

Pak je tu pro vás k dispozici internetová právní poradna NAL. Vložte svůj dotaz do formuláře na webových stránkách www.poradna.antikapitalista.cz a lidé z NAL vám na vaši otázku na místě odpoví. Jejich cílem ale není pouze dávat rady k jednotlivým případům.


Chtějí vzdělávat a zvyšovat mezi nejširšími vrstvami společnosti povědomí o našich právech. Cílem poradny je představit systém práva tak, aby ho dokázal využít k obraně svých zájmů každý člověk, nikoli jen ten, kdo si zaplatí služby komerčních právníků.

Tím chce NAL přispět k demokratizaci celé společnosti. A to navzdory tomu, že ví, že ke skutečnému vyřešení neuspokojivé situace neprivilegovaných je především nutné se zamyslet nad nespravedlností celého současného systému a usilovat o jeho překonání.

Na adrese http://poradna.antikapitalista.cz se mohou ale hlásit i mladí lidé z druhé strany. Studenti práv, kteří chtějí pomoci s celým výše zmiňovaným projektem a vylepšit tak činnost nejvýznamnější české internetové poradny zaměřené na pomoc obyčejným pracujícím...

(rom)


Dále si na této stránce 11 (MLADÝMA OČIMA) dnes můžete přečíst »šleh Romana Janoucha« nejen o českém patolízalství a že Listopadová soutěž společnosti SODATSW pro základní i střední školy s názvem Co nás na informatice baví nejvíce, již zná své vítěze. O tom všem buď v tištěné podobě Haló novin (k zakoupení na stáncích), nebo v elektronické podobě na internetových stránkách www.publero.com.


13. 12. 2012  (rom)