Obchodníci si s kvalitou potravin hlavu moc nelámou

V České republice není problém s bezpečností potravin, ale s jejich jakostí. Podíl nekvalitních potravin v posledních letech stagnuje podle zjištění Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) mezi 13 až 15 procenty z kontrolovaných produktů. Na obchodníky připadá takřka trojnásobné množství prohřešků než na výrobce. Na konferenci o maloobchodu Retail Summit to řekl Jindřich Pokora ze SZPI.

»Naše výsledky ukazují, že každý rok je jen zhruba 0,5 % potravin, které jsou škodlivé pro lidské zdraví,« uvedl Pokora. Jako příklad škodlivých potravin uvedl výrobky se zvýšeným obsahem aflatoxinů či pesticidů. Jako nevhodné k lidské spotřebě bývají označeny zhruba dvě procenta kontrolovaných potravin ročně.

Stabilní procento šmejdu

Procento potravin nesplňujících kvalitativní nároky je podle Pokory v posledních letech prakticky stabilní a pohybuje se mezi 13 a 15 procenty. »V loňském roce to bylo asi 14,6 procenta,« podotkl.

»Naše výsledky za celých těch 20 let co jsem u inspekce, naznačují, že u výrobců tam těch problémů až tak moc není, diametrálně více naskakují v oblasti maloobchodu,« řekl Pokora. Inspekce si tipuje kontrolované subjekty na základě analýzy rizik. Kritéria jsou pro výrobce i obchodníky shodná. »U výrobců je to procento nevyhovujících mezi pěti a sedmi procenty, u obchodníků je to 22 procent,« uvedl Pokora.

Kritici kvality potravin na tuzemském trhu a některá média dlouhodobě tvrdí, že potraviny v zahraničí, například v Německu jsou levnější a zároveň kvalitnější než v ČR. Toto tvrzení Pokora odmítá. Česká republika podle něj »popelnicí Evropy« není.

Nevědí, co jedí

»My si myslíme, že v Rakousku a Německu ty potraviny asi kvalitnější nejsou, ale oni nevědí, co jedí,« poznamenal s tím, že v obou sousedních zemích nejsou žádné výsledky kontrol kvality potravin zveřejňovány. »Tady je první náznak toho, že ta situace u nich nemusí být vůbec lepší než u nás,« řekl Pokora. Zároveň odkázal na v denním tisku nedávno zveřejněný test vídeňských párků od českých a zahraničních výrobců, z něhož vyšly ty domácí velmi dobře.

Podle jednatele uzenářsko-lahůdkářské firmy Váhala Ladislava Denka je v pořádku, že jsou na trhu různé segmenty potravin, pokud u nich cena odpovídá jejich složení. Každý si musí udělat jasno, jestli je pro něj důležitější kvalita nebo cena. Přesto se v ČR vyskytují nešvary. Za exemplární příklad označil prodej párků označených výrobcem jako určených pro děti s obsahem drůbežího separátu. »Toto považuji za určité zvěrstvo ze strany toho výrobce,« podotkl.

Klamání spotřebitele

Podle mluvčího Státní veterinární správy (SVS) Josefa Dubna dosahuje podíl závad zjištěných u živočišných potravin, které orgán kontroluje, okolo tří procent. »Závady jsou převážně v nedostatečném čištění nebo v kontrolních systémech,« uvedl ke kontrolám ve výrobě.

Systém dozoru SVS je odlišný od systému dozoru SZPI. SVS dohlíží na výrobu a zacházení s potravinami živočišného původu, které jsou podstatně rizikovější, proto je i četnost kontrol veterinárních inspektorů podstatně vyšší, řekl Duben. »Pokud jde o závady zjišťované u samotných potravin, tak lze jednoznačně potvrdit, že klamání spotřebitele převládá nad zjištěními zdravotní závadnosti,« sdělil mluvčí.

(ng)

6. 2. 2014  (ng)