Skryté bezdomovectví – nechtěná doména žen

Feminizace chudoby, jev tak typický pro současnou společnost. Situace žen je specifická a ty z nich, které se nacházejí v tísni či dokonce bez domova, si zaslouží opatření »šitá na míru«. O tom jsou přesvědčeny odbornice ze sdružení Jako doma, které včera informovaly o výsledcích svého průzkumu uskutečněného mezi bezdomovkyněmi.

Ukazuje se, že ženské bezdomovectví daleko častěji než mužské nabývá skrytých podob. »Na základě statistických údajů při posledním sčítání (2011) v ČR tvořily ženy 21,5 % lidí bez domova,« uvádí výzkumná zpráva. »V současnosti jejich počet odhadujeme na 20-30 % všech lidí bez střechy nad hlavou. Celkově to bude asi pět až šest tisíc bezdomovkyň, které žijí především ve velkých městech,« vysvětlila Kristýna Ciprová ze sdružení. Ženám, kterým se bortí svět, však trvá – ve srovnání s muži – déle, než propadnou na ulici a vyhledají pomoc.

»Jejich ‚strategií‘ je skryté bezdomovectví. Ony se totiž za svou situaci stydí,« prozradila Rad Hetmánková, autorka zprávy. Výzkum probíhal od dubna do srpna loňského roku a jeho cílem bylo zmapovat rizikové faktory ženského bezdomovectví, potřeby klientek sociálních služeb i bariéry, které brání jejich návratu do společnosti a na pracovní trh.

[o]

Výzkum prokázal odlišnosti bezdomovectví mužů a žen. Je to dáno např. zvýšeným vystavením žen fyzickému, sexuálnímu a verbálnímu násilí ze strany mužů (proto se bezdomovkyně vyhýbají hromadným sociálním zařízením, kde cítí obavy z převahy mužů), zvýšenou zranitelností při pohybu na ulici a sníženou ekonomickou silou žen. Ztráta domova žen je výsledkem kombinace mnoha faktorů, mezi nimiž převládají formy násilí, chudoba, životní traumata, absence dostupného a bezpečného bydlení, věková a genderová diskriminace na trhu práce, drogová či alkoholová závislost, psychiatrická onemocnění, ztráta zaměstnání ad. Ženy vítají sociální služby typu azylových domů, ale ty nejsou trvalým řešením.

»Tím může být jen sociální bydlení,« zdůraznila Hetmánková, která vypíchla některá doporučení plynoucí z průzkumu: vládní strategie prevence a boje proti bezdomovectví by měla vzít v úvahu ohled na specifické potřeby žen (např. vytvořit ve stávajících sociálních službách »zóny pro ženy«), dále posilovat kapacity, zvýšit délku maximálního pobytu žen v ubytovacích zařízeních na dva roky, ale třeba i poskytovat právní služby a služby dluhového poradenství.

Kuchařky se činí

Občanské sdružení Jako doma pomáhá bezdomovkyním konkrétními činy. Dlouhodobě s nimi pracuje, umožňuje jim vařit a pod hlavičkou sdružení prodávat jídla a dezerty na ulicích Prahy a Ostravy. V současnosti v Jako doma vaří 15 kuchařek, které za svou práci získávají i menší finanční odměnu. Zrovna včera tři tyto kuchařky vařily indickou mrkvovou polévku a zákusek (sdružení spolupracuje s profesionálním kuchyňským studiem, kde se jídla připravují), které za dobrovolný příspěvek nabízely na ulici v pražském Karlíně. »Chceme, aby nabídka našich kuchařek posloužila i hladovým sociálně potřebným, aby to bylo zkrátka pro lidi – pro ty, kteří chtějí pomoci tím, že si koupí naše jídlo a přispějí, ale i pro ty, kteří třeba celý den nejedli a mohou si vzít polévku zdarma,« zakončila Hetmánková.

(mh)

FOTO - Haló noviny/Monika HOŘENÍ

2. 4. 2014  (mh)