Potravinová bezpečnost se stále snižuje

PRAHA – Tendence českého zemědělství nejsou příznivé.

Od roku 2004 do roku 2010 se cena vstupů do zemědělství zvýšila na 110 procent, ceny zemědělských producentů klesly na 93,5 procenta a ceny potravin v České republice jsou proti průměru zemí EU na 75 procentech.

Na včerejší konferenci k aktuálním problémům českého zemědělství, která se uskutečnila v Senátu PČR, to připomněl senátor Jan Hajda (ČSSD), předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Ústředním tématem konference bylo prosazování zájmů českých zemědělců při formulování Společné zemědělské politiky Evropské unie po roce 2013 ze strany státu.

Hajda se velmi kriticky vyjádřil na adresu vlád, kterým především vytkl, že není zpracována koncepce českého zemědělství. Upozornil na problém klesající živočišné výroby u nás, zatímco celá EU se orientuje na soběstačnost a snižuje záporné saldo v zahraničním obchodě s potravinami. Poukázal také na obrovské rozdíly v dotační politice.

Podle Bohumila Belady, viceprezidenta Agrární komory ČR, stojí problém tak, že když nebudeme mít živočišnou, budeme mít problémy i s rostlinnou výrobou, protože pro ni nebude odbyt. Zatím se to řeší tak, že část produkce, zejména obilí, o něž je zájem, se vyváží do ciziny. V důsledku propadu živočišné výroby rovněž ubývá pracovních míst. Podle negativních scénářů hrozí, že v zemědělství u nás bude pracovat jen 30 až 35 tisíc pracovníků proti současným 95 až 100 tisíci pracovníkům. To by se projevilo i v ekonomice, v propadu státního rozpočtu ve výši až 25 miliard korun, přičemž na sociálních dávkách by se muselo vyplácet dalších šest miliard.

Předseda Zemědělského svazu ČR Miroslav Jirovský se věnoval především otázce zvyšování potravinové bezpečnosti a zajištění soběstačnosti ve výrobě potravin. Nesmíme se přitom smířit s tím, že zatímco v původních zemích EU15 roste zemědělská produkce, u nás se snižuje. Například v Rakousku a Německu je na dvojnásobku na hektar proti nám, v Belgii a Itálii na trojnásobku a v Nizozemí dokonce na devítinásobku.

Prezident Potravinářské komory ČR Miroslav Toman, požadoval, aby se řada pozitivních věcí, které jsou součástí Zákona o významné tržní síle, který má být zrušen, převedla do jiných zákonů, protože to pomáhá napravovat vztahy mezi dodavateli a obchodníky.

12. 5. 2011  (svo)