Existuje více pohledů

Se zájmem jsem si přečetl rozhovor s předsedou Společnosti za evropský dialog Jiřím Málkem (Haló noviny 20. 4.), kde uvedl, že »v následujících etapách by se analýza měla více zaměřit na širší okruh kolem radikálně levicových stran, na jejich příznivce a voliče, a zde analyzovat motivy a klíčové prvky ovlivňující následnou politickou úspěšnost nebo neúspěšnost stran.«

V Haló novinách jsem četl i mnoho dalších volání po takovýchto analýzách.

Mám ale dojem, že ve skutečnosti u řady lidí není zájem o hlubší analýzy motivů a klíčových prvků ovlivňující politickou orientaci voličů. Ač mnohé levicové strany a hnutí volají po hlubších analýzách, lpí na svém jediném »úhlu pohledu«.

To mi připomíná řešení úkolu, který mi dával můj tatínek, když jsem chodil do školy: NA LEŠENÍ PRACUJE 13 ZEDNÍKŮ. PŘIJDE POLÍR A ZAVOLÁ: »POLOVINA DOLŮ!« KOLIK ZEDNÍKŮ ZŮSTANE NA LEŠENÍ? Pokud se lpí na jediném úhlu pohledu, zdá se úkol neřešitelný. Při řešení je potřeba si položit kontrolní otázku: »Co když to má jiné řešení, než na které myslím?« Dokud levicové strany a hnutí nezohlední i jiný úhel pohledu, zejména psychologicko-sociální, nenajdou řešení, která hledají. A řešení úlohy o lešení? Na něm zůstane 12 zedníků – polír totiž volal na zedníka jménem Polovina.

Klíčovou otázkou tedy je: Jak navést evropské levicové strany a hnutí, aby zohledňovaly i psychologicko-sociální pohled na celospolečenské jevy? Proč odmítají psychologicko-sociální pohled? Je to z nevědomosti, z konzervatismu, dogmatismu, neschopnosti vnímat dva úhly pohledu současně? Většina lidí hledá jen přímá, jednoduchá řešení a nehledá alternativu, proto takové úkoly nevyřeší, je třeba je tedy naučit, že stačí změnit úhel pohledu.

Stanislav HENDRYCH, Hradec nad Moravicí

24. 5. 2011  Stanislav HENDRYCH