Hýčkáme i my naše superboháče?

Naši centrální finanční experti - a nejen oni, nýbrž všichni odpovědní v celé vládní garnituře - by si snad měli vytknout jako povinný domácí úkol četbu článku, který v prestižním americkém deníku The New York Times 14. srpna napsal Warren Buffett, známý miliardář z Omahy, jinak i významný filantrop.

Již samotný titulek jeho článku je výmluvný a poukazuje na řadu nespravedlností, které se dějí ve světě vyspělého kapitalismu a neméně »vyspělé« demokracie. Ostatně začátek tohoto článku, který Warrren Buffett nazval »Zastavte rozmazlování superboháčů« je jistě svým způsobem vzácným přiznáním onoho stavu společnosti - a to z pera jednoho z těch rozmazlovaných - která nejsou tak často vidět nebo slyšet. Buffett totiž píše: »Naši vůdcové nás nabádají, abychom se podíleli na sdílené odpovědnosti… Ale zatímco lidé z chudých a středních vrstev bojují za nás v Afghánistánu a zatímco většina Američanů vede zápas, aby vůbec vyšla, my, superboháči, se stále těšíme z mimořádných daňových úlev«.

Aby se to nepletlo, tak Warren Buffett tento systém naprosto otevřeně kritizuje a to přímo na vlastním příkladu, když ve zmíněném článku dále uvádí: »V loňském roce jsem zaplatil federální daň - včetně daně z příjmu a daně ze mzdy, kterou si vyplácím - ve výši 6 938 744 dolarů. To vypadá jako hodně peněz. Ale to jsem zaplatil pouze 17,4 procent z mého zdanitelného příjmu, což je skutečně méně

procent, než platí dvacet mých zaměstnanců na svých daních ze mzdy. Jejich daňová zátěž se pohybuje od 33 do 41 procent. Pokud vyděláváte peníze z peněz, jak to činí někteří z mých přátel z okruhu superboháčů, pak vaše daň může být dokonce ještě nižší než ta moje. Ale když si vyděláváte z práce, vaše daň bude v procentech zcela vyšší než moje«.

Warren Buffett jde ovšem ještě dál a vysvětluje, jak je to s daněmi v Americe vlastně nastavené. Hovoří o zdrojích příjmů, jaké má federální vláda k dispozici. A uvádí příklad, který je naprosto srozumitelný, když doslova říká: »V roce 2010 pocházely tyto příjmy z daní z příjmu a z daní ze mzdy. Superboháči zaplatili daně ve výši 15 procent ze svých příjmů, ale neplatili vůbec nic na daních ze mzdy. Ale úplně jiný příběh prožívají lidé z nižších vrstev. Ti spadají do daňových skupin kolem 25 procent a navíc ještě musí platit daně ze mzdy«.

Za velmi důležitý Buffettův okamžik v jeho tvrzení nutno považovat historické srovnání. Aniž by totiž někoho jmenoval z nejvyšších politických činitelů ve Spojených státech, tak jasně dokazuje, co všechno v této sféře dokázala zejména republikánská administrativa. Přesněji řečeno, jak si skutečně rozmazlovala superboháče, abychom použili vlastní Buffettovy výrazy. On sám totiž poukazuje na to, že v devadesátých letech byly daně pro nejbohatší Američany vyšší, než je tomu dnes. Uvádí, že v roce 1992 celkový zdanitelný příjem u 400 osob na vrcholu finanční pyramidy činil 16,9 miliardy dolarů a že tito lidé na daních zaplatili 29,2 procent z této sumy. Ale v roce 2008 celkový zdanitelný příjem u těchto osob představoval výši 90,9 miliard dolarů, ale jejich daně přitom klesly na 21,5 procenta. Není třeba dvakrát zdůrazňovat, že tomu tak bylo za silně konzervativní republikánské vlády v čele s Georgem Bushem.

Ale co dál? Jaké řešení navrhuje Warren Buffett? Přečtěme si závěr jeho článku, kde stojí: »Těm osobám, jejichž příjem činí více než 1 milion dolarů - takových bylo v roce 2009 celkem 236 883 - bych okamžitě zvýšil daně, včetně daně z dividend a kapitálových výnosů. A těm, jejichž příjem činí více než 10 milionů dolarů - takových bylo v roce 2009 celkem 8 274 - bych ještě přidal dodatečnou daň. Moji přátelé a já jsme již dost dlouho hýčkáni Kongresem, který je přítelem miliardářů. Nastal čas, aby naše vláda byla seriózní ve věci společně sdílené odpovědnosti«.

A co my? Najde se u nás nějaký český Buffett, který bude schopen podobným způsobem argumentovat? Anebo by stačili opravdu čestní a spravedliví poslanci se smyslem pro sdílenou odpovědnost a konečně vystavili patřičný daňový účet i našim superboháčům?

16. 8. 2011  Michal RYBÍN