Tip na výlet

Vodní mlýn ve Slupi

Vodní mlýn ve Slupi je národní kulturní památkou a nachází se asi 15 kilometrů jihovýchodně od Znojma. Objekt je pozoruhodnou renesanční stavbou velkomlýna se čtyřmi funkčními vodními koly a mlýnským náhonem (na snímku). Svým rozsahem a architektonickým ztvárněním je opravdu ojedinělou a zajímavou technickou památkou.

Vzhledem k rekonstrukčním pracem v interiéru a tvorbě nové expozice byla pochůzková trasa upravena. Těžiště prohlídky spočívá ve vlastních prostorách mlýna, kde si návštěvník může prohlédnout v ukázkovém provozu čtyři kompletní výrobní celky - staročeské mlýnské složení, kašník, amerikánské a válcové mlýnské složení. Na nich lze sledovat celý proces mletí obilí.

Každoročně v měsíci září se před památkou za spolupořadatelské účasti Technického muzea Brno koná setkání tradičního lidového řemesla a folklorních souborů pod názvem »Slavnosti chleba«. Letos se tato akce uskuteční v sobotu 6. září. V červnu 2009 byla v národní kulturní památce vodního mlýna otevřena nová stálá expozice Vývoj mlynářství. Tato expozice se umístila na 1. místě ocenění Gloria musealis v kategorii Muzejní počin roku 2009.

V červnu 2012 proběhla výměna hřídele na jednom z mlýnských kol. Vodní mlýn ve Slupi lze navštívit v období od dubna do října denně kromě pondělí. Otevřeno je od 9 do 17 hodin s tím, že prohlídky začínají vždy v celou hodinu (od 12 do 13 hodin je polední pauza, poslední prohlídka začíná v 16 hodin). Další informace na www.slup.cz nebo www.technicalmuseum.cz.

(vhk)
FOTO - Haló noviny/Jiří ZIKMUND

22. 5. 2014  (vhk)