Přátelé socialistické Kuby potvrdili svou solidaritu

V sobotu 21. ledna se za účasti 130 členů uskutečnila výroční členská schůze Společnosti česko-kubánského přátelství. Jejím hlavním úkolem bylo zhodnotit po roce činnost Společnosti a jejích poboček, určit hlavní úkoly pro tento rok a zvolit nové vedení.

Zasedání se zúčastnili také chargé d‘affaires Kubánské republiky Fermín Gabriel Quiňones Sanchéz, místopředseda Ústředního výboru KSČM poslanec Stanislav Grospič, poslankyně Marta Semelová a senátor Václav Homolka.

Předseda Společnosti Ludvík Šulda ve svém vystoupení poukázal na současné postavení Kuby na mezinárodní scéně, které i nadále posiluje, a rovněž na ekonomické a sociální změny probíhající na Kubě v souvislosti s 313 reformami, které přijal VI. sjezd Komunistické strany Kuby v dubnu minulého roku.

V další části svého projevu zhodnotil práci výboru a poboček Společnosti ve vztahu k šíření pravdivých a objektivních informací o dění na Kubě a ocenil práci jejích členů, dále se věnoval problematice vydávání čtvrtletníku Venceremos, který jako jedno z mála periodik objektivně informuje o dění na Kubě a v celé Latinské Americe.

[obrazek]

»Pětici« bude věnována výstava

V závěru pak nastínil akce chystané Společností pro tento rok, mezi které patří putovní výstava věnovaná pětici Kubánců vězněných již 13 let nespravedlivě ve Spojených státech, konání besed o aktuálním vývoji na Kubě a další. Se svou zdravicí rovněž vystoupil chargé d‘affaires Kubánské republiky, který poděkoval českým přátelům Kuby za jejich solidaritu s kubánským lidem.

Tajemník Českého výboru pro osvobození Pěti Vladimír Sedláček pak informoval o činnosti výboru a mezinárodních aktivitách za osvobození pěti kubánských hrdinů-bojovníků proti terorismu, nespravedlivě uvězněných v USA. Člen výboru Společnosti Milan Krajča seznámil účastníky s pozdravným dopisem pro partnerský Kubánský institut přátelství mezi národy.

Veřejnost je třeba nadále informovat

V následné diskusi seznámili.... ale o tom až v dokončení článku na straně 3 buď v tištěné podobě Haló novin (k zakoupení na stáncích), nebo v elektronické podobě na internetových stránkách www.publero.com.

Ludvík ŠULDA

24. 1. 2012  Ludvík ŠULDA