Jazykový koutek

Obraz od Leonardo da Vinci

V poslední době se zvláště v televizi a jejích programech ujalo skloňování jména známého umělce a učence tak, že se skloňuje i poslední část jména, tedy k 1. pádu Leonardo da Vinci se užívá tvaru 2. pádu Leonarda da Vinciho, 3. pádu Leonardovi da Vincimu atd., jako by tvar Vinci byl tvarem přídavného jména vzoru jarní a shodný přívlastek stojící za svým řídícím jménem, tedy skloňování podobné jako Karel První, bez Karla Prvního atd.

Je pravda, že některá cizí jména mají před »příjmením« předložku významově odpovídající českému z (Vincent van Gogh, Ludwig van Beethoven...) a slovo stojící za touto předložkou se normálně skloňuje jako podstatné jméno, ale to je úzus severoněmeckých a nizozemských dialektů a zejména románským jazykům je cizí. Slovo Vinci je jméno Leonardova rodiště (Leonardo z...) a podobně jako české Žižka z Trocnova, Jiří z Poděbrad, Jan z Husince, Milíč z Kroměříže, Štítný ze Štítného, jde o označení místního původu, které se neskloňuje.

Podobně Miguel Cervantes de Savedra skloňujeme jen část výrazu před de, Rembrandt van Rijn výraz Rijn neskloňujeme, Don Quijote de la Mancha, skloňujeme Dona Quijota (ale pozor, nejde-li o jméno literární postavy, nýbrž o zobecnělé označení nerealistického snílka, píšeme donkichot s malým počátečním písmenem, a skloňujeme donkichota, donkichotovi...), tedy výrazy Rijn, Mancha, což jsou místní jména označující původ, se ponechávají beze změny.

Když byl francouzským prezidentem Guiscard d´Estaing, bylo ve sdělovacích prostředcích obvyklé správné skloňování typu Guiscardovi d´Estaing, poslední slovo jména se neskloňovalo, protože to bylo místní jméno; že by v televizi neměli odborníka na francouzštinu či italštinu na rozdíl od poměrů doby před rokem 1989?

Ano, jsou jména slavných lidí, kde se skloňování jména původu začalo skloňovat a už to tak zůstalo, např. jména Achim von Arnim se skloňuje buď Achima von Arnim, nebo Achima von Arnima, ale to jsou ojedinělé případy. A rovněž ojedinělé je české jméno Felix Camra, který, aby dodal svému příjmení vznešenosti, »pozměnil« je na Felix de la Camara, i to skloňujeme.

Vladimír ŠAUR

17. 2. 2012  Vladimír ŠAUR