Vše, co je lidským dílem, lze zvrátit

Během třiceti poválečných let finanční sektor sloužil průmyslu, ale současná globalizace vede reálnou ekonomiku do virtuálních otáček. Finanční kapitál přivádí lidi do finančního otroctví a sociální stát se rozkládá. Ale vše, co je lidským dílem, lze zvrátit!

Takto nalil aspoň trochu optimismu do žil sociolog, profesor Ostravské univerzity Jan Keller na přednášce nazvané »Společnost nesouměřitelnosti aneb Jak čelit rizikům sociálního vývoje«. Dělo se tak na půdě Spojenectví Práce a Solidarity (SPaS) ve čtvrtek v podvečer v Domě odborových svazů (DOS) v Praze.

* * *

Keller se zabýval »svým« tématem rozkladu sociálního státu ve vazbě na probíhající neoliberální reformy. »Málokdo věří, že reformy mají sloužit k tomu, aby posloužily lidem. Slouží něčemu jinému,« uvedl s  ironií. »V ČR se usilovně pracuje na tom, aby střední vrstvy, jež jsou hlavním sponzorem sociálního státu, padly dolů,« míní.

Zdroje tzv. sociálního státu jsou víceméně rozkradeny, pracuje se na rozložení pojistných systémů, společenské poměry přecházejí od nerovnosti k nesouměřitelnosti, a k tomu korupce, jež požírá asi 80 mld. Kč ročně, uvedl Keller.

I ti, kdož přímé daně už neplatí (senioři, nezaměstnaní atd.), mají být inkasováni prostřednictvím vyšší DPH. »A poté, co bude stát vyhladověn, bude zprivatizován pod cenou,« předpověděl důsledky plánů neoliberální pravice její nesmlouvavý kritik.

* * *

Jak firmy, tak horní příjmové skupiny nyní hledají prostor, kam reinvestovat své prostředky. Tímto prostorem mají být veřejné pojistné systémy. »Takže instituce, jež jsou budovány sto let, se mají přeměnit v nový zdroj soukromého zisku,« upozornil.

Zaujal-li vás tento článek, můžete si jeho pokračování přečíst od mezititulku »Vrátíme se do feudalismu?« na straně 6 buď v tištěné podobě Haló novin (k zakoupení na stáncích), nebo v elektronické podobě na internetových stránkách www.publero.com.

(mh)

17. 3. 2012  (mh)