Přesvědčme voliče o zásadním významu říjnových voleb!

Opět stojíme před zásadním politickým úkolem. Volbami do obcí a měst, včetně hlavního města Prahy, a také do třetiny Senátu. V úvodu svého vystoupení na sobotním zasedání ÚV KSČM to zdůraznil předseda ústředního výboru Vojtěch Filip.

»Musíme zefektivnit naši práci a stranický aktiv připravit na to, že úkoly, které máme, je třeba dělat razantněji, s větším důrazem. Situace je velmi vážná,« prohlásil Filip. Výsledek doplňovacích voleb do Senátu v Praze 10 podle něj ukázal, že se KSČM nedaří dostatečně aktivizovat členskou základnu ani sympatizanty. Pro příští dny proto považuje za nejdůležitější přesvědčit voliče o zásadním významu říjnových voleb.

»Bez základního článku, tj. silné pozice v obcích a městech, se stává pozice jakékoliv strany nejistá, a pro masové politické strany, které se opírají jen o svoji sílu – o členskou základnu a schopnost stranického aktivu organizovat lidi v jejich občanských postojích k ochraně svých nejzákladnějších zájmů – je to dokonce životně důležité,« prohlásil předseda komunistů. Zopakoval, že je třeba co nejširší komunikace s voliči. Jinými slovy to znamená znovu vyrazit do ulic a snažit se lidem naslouchat. Vědět, co je trápí, co by rádi změnili.

Za velmi důležité Filip považuje schopnost KSČM reagovat na každý krok, který dělá současná koalice i všichni ti, kteří se pod různými novými kabáty představují jako nový směr. Připomněl, že KSČM předkládá ucelený alternativní program pro rozvoj české společnosti a je alternativou vývoje v ČR, a jejím cílem je, aby ji jako alternativu česká společnost vnímala.

»Obracejí-li se občané ČR na někoho jiného, než je KSČM, je to prověrkou, zda jsme schopni zaplnit uprázdněný politický prostor, který se vytvořil pádem vlády Petra Nečase a Miroslava Kalouska. Prostor, který se tu vytváří v současné době při tom, kdy si současná politická moc, tzn. zejména vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL osvojila nejhorší postupy, které měla bývalá vládní koalice a používá je vůči nám úplně stejně,« zdůraznil předseda strany.

Využívejme Haló noviny

Nejen v této souvislosti poukázal na důležitost Haló novin, které někteří komunisté málo čtou a málo využívají. Ukazuje se totiž, že požadují informace, které si mohli v Haló novinách přečíst. »Jestliže je naším úkolem aktivizovat stranickou základnu včetně sympatizantů, je třeba, abychom byli dobře vyzbrojeni informacemi, které jsme museli vytvořit, zpracovat a poskytnout dál,« připomněl.

Když charakterizoval dnešní vnitropolitickou situaci, konstatoval, že jde teprve o střízlivění občanů ze slibů vítězů sněmovních voleb. Také proto musí KSČM usilovat o to, aby její postup byl vždy jasný, srozumitelný a vysvětlovatelný lidem. Posteskl si, že změna politické kultury nenastala. »V české politické kotlině jde vše postaru. Jsme toho svědky na zasedání sněmovny. Snaha těch, kteří prohráli volby, udělat vše pro to, aby udrželi svůj politický vliv, který tu představovali do roku 2013, je obrovská. Jejich souboj se odehrál v bitvách, které rozhodli voliči v roce 2013,« zdůraznil Filip s tím, že poražení z loňských sněmovních voleb však nechtějí realitu připustit a změnit jimi prosazené zákony.

Podrobně se předseda ÚV KSČM zabýval také zahraničně politickou situací včetně konfliktu na Ukrajině.

Výsledky žádných voleb nelze podceňovat

Každý politický souboj, který se vede v ČR, se musí podle Filipa odehrávat za účasti KSČM, strana nemůže podceňovat žádný výsledek voleb. Může se totiž stát, že na současnou vládní koalici budou mít vliv, pokud dojde ke změnám poměru sil v Senátu, politické síly, které prohrály v roce 2013, protože masakrovaly ekonomiku ČR, zubožovaly naše občany. »Pokud se tohoto souboje nebudeme zúčastňovat a budeme ho vynechávat, považovat ho za něco nadbytečného, nemůžeme dosáhnout výsledku, který potom umožní KSČM vytvářet skutečnou alternativu,« podtrhl Filip. Přítomné funkcionáře vyzval: Pojďme a osobní komunikací ovlivňujme občany-voliče, aby k volbám přišli a volili KSČM jako jedinou skutečnou reálnou a realistickou alternativu vývoje v České republice.

K tomu ostatně vyzývá i stanovisko ústředního výboru, které apeluje na občany, aby nevěřili slibům »nově účelově vzniklých sdružení, zastřešujících staré zkorumpované politiky, pokrytecky kritizující své bývalé spolustraníky«. Vyzývá občany, aby šli k říjnovým volbám a volili KSČM. »ČSSD se nepodaří udržet svou dnešní pozici v horní komoře, Senát už nebude oranžový,« je realistou místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš. Ústřední výbor přijal i stanovisko k situaci na Ukrajině. Podtrhuje se v něm mj., že »je nezbytné začít řešit humanitární katastrofu a navázat na minský proces při hledání stability v regionu«.

Někde více kandidátek, celkem však méně

První místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek se vyjádřil k vyhodnocení výsledků doplňovacích voleb v Praze 10, poděkoval předsedovi SDS Milanu Neubertovi, který kandidoval za KSČM, i jeho straně za předvolební aktivitu. Posteskl si však, že tentokrát zůstalo nemálo komunistů i jejich sympatizantů »za pecí«, v opačném případě by se kandidát KSČM určitě dostal jako »jednička« do druhého kola.

Podrobně informoval o přípravě KSČM na nastávající říjnové volby. V komunálních volbách KSČM postavila o 200 kandidátek méně než před čtyřmi lety. Šimůnek ovšem současně konstatoval, že někteří komunisté jsou na kandidátkách jako nestraníci či na listinách nezávislých. Z jednoduchého důvodu – obávají se ztráty zaměstnání. »Jsou však také okresy, kde máme oproti minulosti více kandidátek. Jde třeba o Kutnou Horu, Mělník, Chomutov, Jablonec n/N, Opavu, Havlíčkův Brod,« uvedl Šimůnek. V pražském magistrátu by strana ráda podle jeho slov udržela tři stávající mandáty a získat nějaký navíc by byl hezký bonus.

Místopředseda ústředního výboru Jiří Dolejš pak také informoval o tematickém zaměření mezinárodní konference KSČM, která se bude konat zřejmě v květnu, nebo v červnu 2015.

Rozboru hospodaření organizačních jednotek strany včetně výhledu se podrobně věnovala místopředsedkyně ÚV KSČM Miloslava Vostrá.

(ku)

28. 9. 2014  (ku)