Zemřel Ivan Brož

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že včera nás navždy opustil PhDr. Ivan BROŽ, CSc., diplomat, překladatel, publicista, spisovatel literatury faktu, autor několika desítek velmi ceněných knih a především dlouholetý spolupracovník Haló novin.

Ivan Brož se narodil v roce 1938 a proslul zejména odbornými znalostmi a širokým přehledem v oblasti klíčových událostí mezinárodních vztahů, ale i životních příběhů velkých osobností novodobých světových i českých dějin. Při psaní knih využil řadu poznatků, které získal jako účastník mnoha diplomatických jednání od New Yorku po Vídeň.

Z bezpočtu Brožových titulů jmenujme např. Říkali mu Ike (1987), Manažeři války (1993, 2004), Poctivý Abe (1994), Čechoslovák Maxwell (1995), Generál MacArthur a ten druhý (2000), Občan markýz Lafayette (2000), Vůdcové (2001), Thomas Jefferson ještě žije (2001), Kubitschek (2002), Na mušce prezident (2003), Masarykův vyzvědač (2004), Diplomaté (2004), Arabsko-izraelské války 1948-1973 (2005) či Husajn kontra Chomejní (2007).

(za)

25. 4. 2012  (za)