Něco končí, nové začíná

Když jsem před čtyřmi roky, tehdy ještě jako policista a logicky i nestraník, vstupoval do komunální politiky v okresním městě Trutnov, v podstatě jsem netušil, do čeho jdu. Vlétl jsem do toho s razancí sobě vlastní a po chvíli o mně, a o celém našem klubu KSČM, bylo slyšet. Stali jsme se opozicí, na kterou nebyla dosud vládnoucí ODS zvyklá. Čas však plyne velmi rychle a tak některé kauzy, na kterých jsme pracovali, nejsou stále došetřeny a některé jsou ještě před námi. My o nich víme a budeme na nich pracovat i po volbách.

[o]

Pro nadcházející volební období jsem se stal lídrem naší kandidátky. Kandidátku se nám podařilo zásadně omladit a doplnit o nestranické odborníky. Věřím, že náš volební potenciál vzrostl, přilákáme nové voliče a své zastoupení v zastupitelstvu rozšíříme. Jsme stranou, která stojí na straně obyčejných a slušných občanů našeho města, a pro ně jsme připraveni pracovat. Jsme také stranou, která je mezi ostatními kandidujícími politickými subjekty vnímána jako strana s pevnou členskou základnou. Stranou, která není zatížena korupčními skandály z posledních let a která má ve svých řadách odborníky. V neposlední řadě jsme stranou, která je schopna konstruktivního dialogu.

Se zástupci většiny kandidujících subjektů jsme se sešli již před volbami a našli jsme i společné cíle, což je dobrý předpoklad pro případnou povolební spolupráci. Nyní je jen na voličích našeho města, jak rozdají karty a zda rozhodnou o případné změně na radnici. My osobně bychom takovou změnu již přivítali.

Zdeněk ONDRÁČEK, vedoucí kandidátky KSČM v Trutnově

7. 10. 2014  Zdeněk ONDRÁČEK