Předvolební setkání finišují

Poměrně pěkné počasí se muselo pokazit právě, když ve Svitavách probíhal předvolební mítink. Sice poprchávalo, ale nikomu to nevadilo. Domácí cukroví a čerstvě uvařená káva, sympatičtí hoši z DUA Sopotnice, kteří vesele vyhrávali, ale hlavně kandidáti v čele s jedničkou Petrem Němcem diskutovali s účastníky, předávali volební programy, děti pak od nich dostávaly drobnosti. Bylo to prostě příjemné odpoledne.

Petr Němec zhodnotil uplynulé čtyři roky, Libor Zelinka hovořil o tom, že i opozice může udělat kus práce, František Richter zmínil nezaměstnanost. Dáša Baťová, která je krajskou zastupitelkou a pracuje ve zdravotním výboru, podtrhla nutnost zachování dostupné a kvalitní lékařské péče, Hanka Oujezdská připomněla obyčejné, ale tolik potřebné věci, jako jsou opravené chodníky, zastřešená kontejnerová stání. Občané pak diskutovali i o dalších oblastech, které je trápí, za všechny jmenuji nutné opravy na sídlišti u nádraží nebo parkování ve městě.

Všichni jsme se shodli na tom, že volební program KSČM pro Svitavy nestaví žádné vzdušné zámky, ale chce občanům pomoci v tom, co je trápí.

Přišel nás podpořit i předseda OV KSČM Josef Bohatec, který kandiduje v sousední Moravské Třebové, kde probíhalo stejné setkání, ale našel si čas i pro nás, Svitaváky, což bylo velmi milé.

I Polička byla úspěšná

Počasí se umoudřilo, už svítilo sluníčko a Poličští vyšli do ulic, aby seznámili spoluobčany se svým volebním programem. Využili toho, že jsou na náměstí trhy, tak nebylo divu, že šly materiály na dračku. Děti dostaly bonbony, balonky, diskutovalo se o všem. I Polička má řadu problémů, které je třeba řešit (chodníky, doprava, volnočasové aktivity…), ale stejně jako jinde, ani tady to nejsou neuskutečnitelná přání. Místní organizace KSČM stojí nohama pevně na zemi, kandidáti jsou zkušení, obětaví, pracovití a jsou zárukou toho, že - pokud budou zvoleni - budou své sliby plnit.

I v Poličce byl Josef Bohatec, také podpořil ty, kteří, jak se říká, nesou svou kůži na trh, a pomáhal rozdávat materiály.

Lidmila KRUŽÍKOVÁ, kandidátka do svitavského zastupitelstva

7. 10. 2014  Lidmila KRUŽÍKOVÁ