Regiony zleva

Náš hlas rezonuje s občany

Za osm let působení v nejvyšším orgánu města jsem měl, coby opoziční zastupitel, možnost docela slušně poznat fungování samosprávy. Tedy zastupitelstva a rady, potažmo i magistrátu. Tato nepřenosná zkušenost mi umožňuje mít důležitý nadhled, dovolující rozlišovat věci podstatné a nepodstatné a v návaznosti na to se i rozhodovat, a to s vyšší mírou objektivity.

Příklad? Můžeme vymýšlet sebelepší projekty, ale nezvládneme-li zajistit podmínky pro to, aby lidé měli práci, město se rozvíjet nebude. Mladí půjdou jinam. Jde o priority, resp. možnost je ovlivňovat. Z opozičních lavic to z principu příliš nejde - ten hlas, byť sebesilnější, bývá hlasem volajícího na poušti.

Kandiduji tedy proto, že existuje šance, že naše priority ve správě věcí veřejných najdou kladnou odezvu u takového počtu Prostějovanů, který zajistí dobrý volební výsledek. Takový, který umožní slyšet náš hlas, jenž - troufám si říci - rezonuje s míněním velké části občanů našeho města.

Jaroslav ŠLAMBOR, zastupitel a lídr kandidátky

-----------------------------------------------------------------------------

Mé priority do budoucího volebního období

V současnosti jsem zastupitelkou za KSČM Statutárního města Prostějova. Jsem činná v komisi pro výchovu a vzdělávání rady města. Vzhledem k mému pedagogickému vzdělání je mojí »parketou« oblast školství a mimoškolních aktivit.

Pokud získám důvěru od voličů, pak bude mou snahou prosazování cíle, aby všechny děti starší tří let mohly být umístěny v MŠ. V případě zájmu bude třeba rozšířit i počet míst v jeslích, aby se maminky mohly co nejdříve vrátit do pracovního procesu, pokud to bude v jejich zájmu. Hlavním cílem je i kvalitní a moderní vybavení všech MŠ a ZŠ, jejichž zřizovatelem je město Prostějov. V rámci mimoškolních aktivit je potřeba snížit poplatky za kroužky na co nejmenší částky, aby se všechny děti mohly zájmových aktivit zúčastnit. Rozvíjet talent je potřeba u všech dětí, nejen u těch, kterým to rodiče mohou zaplatit.

Mým velkým koníčkem je sport, proto podporuji sportovní aktivity. Je pochopitelná potřeba podporovat děti a mládež, rovněž i vrcholové sportovce, kteří naše město prezentují a zviditelňují po republice i v zahraničí. V tomto směru budu podporovat projekty v oblasti sportu a volnočasových aktivit. Mám přání obnovit slávu prostějovské kopané, aby se opět dostala na výsluní a patřila mezi nejlepší mužstva v republice. Mám tím na mysli odkoupení hřiště bývalé TJ Železárny ve Sportovní ulici a vybudování nového stadionu s parametry pro nejvyšší soutěže. Jsem přesvědčena, že si to příznivci kopané v našem městě zaslouží.

Na jednání zastupitelstva jsem vždy aktivně vystupovala a snažila se řešit problémy, které tíží naše občany. Pochopitelně, že z pozice opozice je to hodně těžké, ale myslím, že se za svoji práci vůbec nemusím stydět. Jsem ráda, že se ujal můj návrh na rozšíření parkoviště u nemocnice. Doufám, že se tedy v příštím roce vše vyřeší ke spokojenosti návštěvníků tohoto zařízení tak, jak to již bylo v tisku představiteli města a kraje přislíbené. Budu iniciovat snížení poplatků ze psů, pomoc mladým rodinám, osamělým matkám, seniorům a zdravotně postiženým lidem. Pozornost je třeba věnovat i vyřešení situace s kulturním domem. Jak vidíte, je toho hodně, co je v našem městě potřeba vyřešit a mnou uvedené priority jsou nepatrným výčtem z volebního programu KSČM. Jsem ráda, že jsem v uplynulém volebním období mohla pomoci mnohým občanům vyřešit jejich problémy, i když to někdy trvá déle. Jsem připravena i nadále pomáhat v rámci svých možností, aby občané našeho krásného města mohli být spokojeni se svým životem v Prostějově.

Rozhodla jsem se opět přijmout nabídku a kandidovat za KSČM na čtvrtém místě. Předem děkuji všem voličům, kteří přijdou k volbám a dají svůj hlas kandidátům za KSČM. Doufám, že důvěru nezklamu.

Ivana COPKOVÁ, zastupitelka a čtvrtá na kandidátce

--------------------------------------------------------------------------------

Důvod pro poměrné zastoupení v radě města

Volební program KSČM pro město Prostějov na období 2014-2018 prosazuje v oblasti řízení města poměrné zastoupení politických stran a hnutí ve všech orgánech města, tj. v komisích rady, výborech zastupitelstva a zejména v radě statutárního města. Tímto postojem chce KSČM vyjádřit ochotu plně respektovat volební výsledky, což doposud bylo zčásti realizováno jen u komisí rady a výborů zastupitelstva, nikoliv však u rady. Tento stav má za následek omezení kontrolní funkce politických stran, hnutí a seskupení, které nemají své zastupitele v radě města.

Nerespektování výsledků voleb a z toho plynoucí následky jsem si opětovně uvědomil na »grilování« lídrů subjektů kandidujících do zastupitelstva města, které organizoval 1. října v přednáškovém sále Národního domu Prostějovský večerník. Zcela zaplněný sál byl svědkem toho, že koalice pouze dvou politických stran (ČSSD a ODS), která řídí město již čtvrté volební období, nepostupovala vůči Zastupitelstvu města Prostějova v některých případech korektně, což vyústilo v podpisu pro město zcela nevyhovující smlouvy s firmou Manthellan, a. s., týkající se výstavby obchodního centra, tzv. Galerie. Rada nepředala před jednáním zastupitelstva jeho členům důležité informace, což mělo za následek schválení této nevyvážené smlouvy zastupitelstvem v roce 2010. V případě, že by v radě byli i zástupci opozice, nikdy by takto navržená smlouva zastupitelstvem neprošla!

Pro město může mít tento stav za následek až půlmiliardovou ztrátu. První »vlaštovkou« je podání žaloby na náhradu škody a plnění povinnosti ze smlouvy na město Prostějov firmou Manthellan, a. s., ve výši tři miliony korun, ze kterých prozatím požaduje firma 488 782 korun s dodatkem, že škoda se zvyšuje každým dnem neplnění smlouvy. Příčinou současného stavu je mj. i nerespektování výsledků voleb v roce 2010 a neochota »vítězů voleb« k poměrnému zastoupení v radě, jejímž následkem je omezení kontrolních funkcí opozičních zastupitelů.

Václav ŠMÍD, zastupitel a třetí na kandidátce

9. 10. 2014  Monika HOŘENÍ