Ovosan aneb Od vejce k zázračné pilulce

Letos byla vydána jedna neobyčejná publikace, která je připravena přiblížit všem zájemcům jeden z velkých objevů, za kterými stojí »český rozum a zlaté české ručičky«. Jak už to bývá, na začátku mnoha velkých objevů stojí náhoda anebo moudrost našich předků, kterou je potřebné pochopit, a s pomocí často i netradičních metod, ale zejména urputné vytrvalosti, naplno rozvinout a využít. To se přesně stalo v případě Ovosanu a skupiny mimořádně zapálených odborníků. Knihu je možné stáhnout na: www.jaovosan.cz

 

Za vším hledej… (vejce)

[o]

Co bylo na počátku? Vejce, nebo snad slepice? Nevíme, domýšlíme si, ale s jistotou odpovědět stěží dokážeme. Obdobně se to má s genealogií jedné jasně žluté průhledné kapsle. Oficiálně ji nazývají doplněk stravy, vyrobený z přírodních látek, získaný ze slepičích vajec. Ano, slepičí vejce, to je, oč tu běží.

Před několika tisíci lety začali lidé – čerstvě sedentarizovaní (tedy usedlí) a zanechavší kočovného způsobu života – chovat slepice. Kur domácí (jak se slípky vznosně nazývají) byl tedy domestikován bok po boku psa, ovcí či prasat. Lidé poznali, že slepičí vajíčka jsou nejenom chutná, ale především zdravá. Mají-li v hejnu kohouta, snášejí slepice vejce oplozená a mohou se z nich vylíhnout kuřata. A z čeho zárodek získává výživu? Ze žloutku, bohatého na živiny. Tehdy nastalo významné poznání – pokud je někdo oslabený nemocí, pomohou mu vejce.

Badatelé na scéně

Z dob bájné historie pospěšme tryskem podél bílých skal na konec 20. století, které kromě řady objevů a dvou světových válek lidem přineslo i nemálo civilizačních onemocnění. Dostáváme se k panu Miloši Borovičkovi, jenž je zřejmě objevitelem Ovosanu. Pamětníci se shodují, že šlo o podivína a tajnůstkáře. Ať tak či onak, pan Borovička má lví podíl na tom, že myšlenka získat účinné látky z oplozených slepičích vajec neupadla v zapomnění. Poznámky nezanechal, takže jeho pokračovatelé mohli pouze využít myšlenku vyrobit preparát z oplozených žloutků. Na vše ostatní museli přijít znovu a sami.

RNDr. Jindřich Kára, DrSc - objevitel fosfolipidu PNAE

S nápadem s oplozenými vejci se začal zabývat Dr. Kára, jenž byl přesvědčený, že by objev mohl pomoci v léčbě rakoviny. Přenesme se časem do severních Čech roku 1994, kde sídlila tehdy malá a neznámá firma AREKO. Pro společnost v té době pracoval Doc. Ing. Alois Nováček, DrSc., který měl za sebou desítky patentů ve farmacii. Pan docent rozvinul poznatky Dr. Káry a Dr. Liebla, jenž se na výzkumu též podílel. Doc. Nováček přišel na novou technologii výroby a vymyslel nejvhodnější formu produktu v podobě kapsle, stal se tak duchovním otcem Ovosanu.

Ovosan jde do prodeje

Na přelomu let 1999 a 2000, kdy končilo milénium (pozor neplést – nové tisíciletí začalo až v lednu 2001) se začínají prodávat první balení Ovosanu. Prvním onkologickým pacientům je tehdy prodával MUDr. Peter Bednarčík, CSc., velký průkopník a podporovatel výrobku.

Ovosan si u onkologických pacientů vydobyl oblibu.

Ovosan prozatím není ve světě příliš znám, což je velká škoda, neboť některé jeho vlastnosti jsou opravdu zajímavé! Na vině může být též nová legislativa EU, jež velmi přísně omezuje reklamu a informování lidí o doplňcích stravy. Ač jsou Ovosanu házeny klacky pod nohy, přesto si k němu ročně cestu najde na 10 000 lidí.

Rakovina, neboli strašák od jména

Při zaslechnutí či vyslovení slova rakovina, jdou na mnohé z nás mrákoty a trudné myšlenky. Jenže nic není tak horké, jak se uvaří. Nedocenitelná je prevence – to bych třikrát podtrhnul. Při správně prováděné prevenci se dá lecčemus předejít. Velikou nadějí na uzdravení mají ti, kdo pravidelně chodí na vyšetření, čímž lze často nemoc podchytit v počátku a úplné vyléčit.

Psychika jako pilíř léčby

Všeobecné platí, že co je bez chvění, není pevné. To ano, ale chvění nesmí překročit únosnou mez. Onkologové často říkají, že hlavním a stálým heslem jejich pacientů by měl být zdravý respekt k této nemoci, ale hlavně ne chorobný strach. Proto je zapotřebí si najít opěrný bod – pilíř, jenž podepře most procesu léčení. Takovým pilířem může být víra, podpora rodiny či psychologa, anebo vlastní bojovné nasazení. Nezapomeňme ani na humor.

Ovosan aneb Druhý pilíř léčby na scéně

Léčba rakoviny je během na dlouhou trať, takže onen »most procesu léčení« je dlouhý. Most o značné délce je pevnější, když přidáme ke stávajícímu ještě jeden pilíř - Ovosan.

Jak to tedy funguje? Dr. Kára ve svých pracích. Zjistil, že PNAE rozrušuje membrány nádorových buněk. Tuk PNAE se hromadí v membráně zhoubné buňky tak dlouho, až stěna praskne a buňka zanikne. Nádorová buňka totiž na rozdíl od zdravé postrádá enzym pro odbourávání onoho specifického tuku. Doktora Káru se spolupracovníky tudíž napadlo zásobovat lidské tělo takovým množstvím PNAE, až nádorové buňky sami popraskají.

Lze tedy shrnout, že na buněčné úrovni Ovosan ničí nádorové buňky a způsobuji jejich smrt v koncentracích 0,05 % a vyšší.

Zelená linka Ovosan

Linka má číslo 800 201 207, funguje od roku 2009 a je vedena lékařem. V roce 2013 k ní přibyla ještě druhá na čísle 800 201 210 (aktuálnost je možné ověřit na www.areko.eu). Na té MUDr. Peter Bednarčík, CSc., poskytuje konzultace. Odborníci na linkách poradí každému, nejen onkologickým, ale i jiným pacientům nebo lidem, kteří preparát chtějí užívat preventivně.

Pacienti - chvála je na místě

Nechme promluvit jednoho (tedy jednu) z nich - ženu K. M., ročník 1945. Pacientka prodělala v roce 2004 operaci s následnou chemoterapií a radioterapií pro karcinom tlustého střeva. A toto napsala panu doktorovi Bednarčíkovi. »Po osobní návštěvě a konzultaci s Vámi jsem začala užívat již před zahájením léčby chemoterapií. Po celou dobu aplikace chemoterapie jsem neměla žádné vedlejší účinky jako někteří pacienti, se kterými jsem se potkávala. Po ročním užívání Ovosanu a následné kontrole mi nebyl zjištěn žádný nález, výsledky byly negativní,« uvádí paní K. M. Obdobně hovoří mnoho dalších pacientů.

Zainteresovaní lékaři se shodují: Ovosan pomáhá

Mnozí z lékařů jsou k preparátu zpočátku skeptičtí. Divit se nelze, neboť takových přípravků je mnoho, některé jsou účinné více, některé méně, některé vůbec. Rok od roku ale přibývá lékařů, již měli možnost o Ovosanu získat více informací, a svým pacientům jej doporučují. Dobré zkušenosti s preparátem mají např. MUDr. Vladimíra Jeřábková, onkolog a pediatr; MUDr. Hana Zelenková, primářka dermatovenerologického oddělení; MUDr. Igor Havlín, chirurg a lékař prsní poradny, či MUDr. Josef Mališ, onkolog a pediatr.

Co o Ovosanu soudí jeden z jeho největších propagátorů, MUDr. Peter Bednarčík, CSc.? »Z průběhu a výsledků léčby většinou přímo či nepřímo vyplývá, že podávání Ovosanu mělo pozitivní vliv. Jednoznačně je lékaři i pacienty hodnocen jeho pozitivní vliv na kvalitu života v průběhu onkologické léčby. Jedná se především o lepší toleranci chemoterapie, menší poškození agresivní léčbou a významnou podporu

hojení. Ovosan lze využít i v období po úspěšném ukončení onkologické léčby s cílem snížit riziko recidivy a udržet kvalitu života,« uvádí lékař, jenž s preparátem začal pracovat ještě před rokem 2000.

 

Zkušenosti doktora Bednarčíka s Ovosanem lze shrnout do několika bodů:

– Maximální účinek lze dosáhnout při včasném podání Ovosanu

– Nejvhodnější je začít ho užívat již při vyslovení podezření na nádor.

- Je třeba podávat Ovosan po celou dobu onkologické léčby a minimálně ještě dva měsíce po likvidaci nádorových ložisek.

– V dalším období doporučujeme podávat Ovosan ve dvouměsíčních nárazových kúrách jako prevenci vzniku recidivy onemocnění.

- Je ideální, pokud optimální dávkování ordinuje lékař, nejlépe na Zelené lince Ovosan.

- Kromě nádorových onemocnění lze podávat preparát u celé řady nemocí, např. u alergií, ekzémů, astmatu či psoriázy.

»Myslím, že za všechny výše uvedené lékaře mohu Ovosan doporučit nejen jako prevenci většiny onemocnění, ale i jako dobrý podpůrný prostředek, kterým je vhodné podpořit a posílit léčbu onkologických i mnoha jiných onemocnění,« shrnul lékař.

Závěrem

Lidé ve všech dobách potřebovali naději, vidět nějaký záblesk slunce v tmách. Jak vidno, zmínění pacienti i lékaři jsou zajedno: Ovosan k oněm nadějím patří. Toť vše, a to přece není vůbec málo! Se zatajeným dechem jsem pročítal »životopis« tohoto preparátu, a teď se za něj přimlouvám: Všichni nemocní, nebo ti, kdo chcete upevnit své zdraví, okoštujte, a sami uvidíte!

Jen tak mimochodem, ve žluté průsvitné pilulce jako by se snoubilo slunce s krajem a házelo jiskrné barvy. Náhoda? Spíše krása.

Karel MUŠKA

16. 10. 2014  Karel MUŠKA