Elitu české a slovenské levice si přijelo poslechnout na 500 lidí!

Kam směřuje současný svět?

Tradiční Vratimovský odborný seminář, který se letos konal v sobotu 8. listopadu ve Frýdku-Místku na téma Kam směřuje současný svět? navštívilo rekordních bezmála 500 posluchačů a hostů.

Ti v Kulturním domě Frýdek tleskali profesoru Janu Kellerovi, profesoru Peterovi Staňkovi, profesoru Oskaru Krejčímu, docentce Iloně Švihlíkové, známé novinářce-arabistce Tereze Spencerové, poslanci Národní rady SR Luboši Blahovi a psychiatrovi Ivanu Davidovi. Na dotazy ale odpovídali i ti, kteří zdárný průběh semináře zaštiťovali: europoslankyně GUE/NGL Kateřina Konečná, první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek, hlavní organizátor Karel Klimša a za Haló noviny šéf přílohy Naše Pravda Jaroslav Kojzar.

Pokud byste čekali, že jasně nejbouřlivější aplaus měl domácí europoslanec ČSSD Jan Keller, výjimečně byste se mýlili. Ačkoli vynikající přednášky měli všichni pozvaní odborníci, největší zájem jednoznačně sklidili oba slovenští hosté - prof. Peter Staněk z Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd a bývalý člen KSS, dnes poslanec Smeru-SD, politolog a publicista PhDr. Luboš Blaha. Oba si získali publikum zejména svými vynikajícími rétorskými schopnostmi, smyslem pro humor a obecně razancí svých vystoupení. Poslanec Blaha natolik, že ačkoli odjížděl na mimořádné zasedání NR SR předčasně, stihl už během následujícího vystoupení kolegy Davida vyprodat desítky svých knih, které s sebou dovezl a okamžitě je podepisoval frontě jejich nadšených nových majitelů. Profesor Staněk si zase zopakoval několikaminutový frenetický potlesk, kterým byl obdařen na Vratimovském semináři už předloni...

Ke globálnímu kapitalismu

Blaha, jenž byl na Vratimovském semináři již potřetí, vystoupil s referátem »Aká je odpoveď ľavice na globálny kapitalizmus?« ale k samotné odpovědi na dotaz v názvu své přednášky se ve stanovených 20 minutách prakticky nedostal. Nestihl tak ani detailně rozebrat rozdíl mezi antiglobalisty (hlásajícími návrat k národním státům) a alterglobalisty (jež razí potřebu vytvořit větší celky, které budou mít větší sílu), přesto publikum dostal do varu hned několikrát. Už když vysvětloval svůj »přestup« do Ficova Smeru slovy »Moje názory jsou stejné, jen Slovensko se mění...,« ale i při úsměvném ujištění, že není ani ruský agent (za kterého bývá pravicovou opozicí označován), ale ani agent KSČM, ačkoli by mu bylo ctí, pokud by o to byl požádán!

Vítězi globálního kapitalismu podle Blahy jsou monopoly produkující otrockou práci. Žaloval na 16-18hodinové nelegální pracovní směny bez sociálních práv či záštity odborů. Poslední bašty tzv. sociálního kapitalismu se podle něj zkrátka hroutí. Ekonomové Staněk a Švihlíková ho podpořili zařazením současného kapitalismu do 19. století, doby Charlese Dickense.

Většina řečníků se věnovala hlavním hrozbám chystaného institucionalizovaného evropského vazalství k USA, varovné zkratce TTIP - jednostranně (pro Washington) výhodné transatlantické smlouvy o obchodu a investicích, která spolu s TPP (obdobnou transpacifickou smlouvou) a uměle vyvolaným konfliktem na Ukrajině má za úkol obklíčit Čínu a odstřihnout Evropu od Ruska.

Kolonizace Evropy

TTIP nejen podle Blahy změní vše, co v Evropě známe - umožní USA zkolonizovat starý kontinent a udělat z Evropanů otroky! Tento proces ve jménu deregulace, liberalizace a privatizace už běží a bohužel ho momentálně prohráváme s vládami oligarchů a nejarogantnějších zbohatlíků, kteří se opírají o moderní, tzv. veselejší fašismus (mj. podporou vládnoucích kruhů v Kyjevě).

Kapitalisté k tomuto počínání volí také moderní metody podporování konzumismu (»hlavně držet hubu a krok, nevnímat, nemyslet«) a mcdonaldismu (mediální a kulturní manipulace). Je přitom vcelku jedno, kdo momentálně vládne, protože rozdíl mezi konzervativci a tzv. (liberálními) sociálními demokraty je jako rozdíl mezi Pepsi a Coca Colou. Všichni jsou zajedno v aplikaci tzv. kapitalismu katastrof, jehož hlavní součástí je válčení, které má udržet lidi ve strachu a šoku, kdy jsou pak dezorientováni ochotnější přijmout i to, co by jinak nikdy neakceptovali. Metodě se také jinak říká šoková doktrína!

Za válkou na Ukrajině TTIP

Většina řečníků se pochopitelně věnovala krizi na Ukrajině (ačkoli v názvu přednášky ji měl pouze další politolog a publicista Oskar Krejčí). Opakovaně se objevil názor, že občanská válka na východní Ukrajině je udržována proto, aby se europoslanci délky konfliktu lekli a pod tlakem odhlasovali TTIP. Proto je třeba na ně působit ze všech stran. Jako hlavní cíl snažení levice pro rok 2015 to vidí i Kateřina Konečná, která připomněla fakt, že to byla občanská veřejnost, která poslance EP donutila říct NE smlouvě ACTA. Je přesvědčena, že se to může (musí) podařit i ohledně TTIP.

Jak řekl profesor Staněk, Američané získají jen to, co jim dáme. »Nesmí nám z análu trčet jen boty...!« V ČR i SR máme kvalifikované lidi, jen se musíme nebát, mít odvahu. Abychom se z periferie, na které jsme se 25 let poté podle Ilony Švihlíkové ocitli, nedostali náhodou až do fáze typické refeudalizace společnosti, k níž dochází podle Kellera na Ukrajině.

To ale platí i pro Evropu jako takovou, která by přijetím TTIP zopakovala jen to, co podle Terezy Spencerové započali Američané, kteří schválenými sankcemi proti nepřizpůsobivým zemím rozjeli »vlnu střílení do vlastní nohy« čili dali příklad typickému iracionálnímu ekonomickému a finančnímu jednání.

Využít nové technologie

Staňkova přednáška »Tektonické zlomy súčasnosti a budúcnosti« přinesla bezpočet zajímavých poznatků. Mezi ostatními ale vynikalo varování před nastupujícími kontrakty s nulovou hodinovou výměrou, resp. nově s tzv. flexibilní pracovní dobou. Kapitalisté dokonce už mluví o tom, že je normální, aby lidi pracovali zadarmo - aby neztratili pracovní návyky... Hlavní osou jeho vystoupení pak byla pozornost věnovaná rozvoji moderních technologií - populárnímu 3D, termínu big data a problematice sdílené ekonomiky.

Pokud jde o big data, Staněk upozornil na rizika používání platebních karet, přes které není problém zjistit přesný psychologický profil klienta a získat data o jeho zdravotním stavu, resp. životě jako celku. Sdílená ekonomika (místo vlastnění půjčování, společné užívání všeho, co jen sdílet lze) sice sníží produkční potřeby na planetě o třetinu, ale povede to mj. k tomu, že lidé postupně už nebudou potřební! Neměli bychom si proto raději chtít chránit své soukromí? V každém případě je třeba umět moderní technologie využívat k našemu prospěchu.

Návštěvníci Vratimovského semináře, kteří se sjeli z celé ČR (od Karlových Varů po Znojmo) i Slovenska, se dozvěděli v odpovědích na desítky dotazů mj. i to, jak se to může vyvíjet dál s dolarem, proč Rusko zřejmě ustojí účelové západní sankce a proč se po zásluze dostanou nenasytní preláti do pekla. Velkým tématem, zejména pro profesora Kellera, byla politika EU, která sice brání své členské země před násilnými konflikty uvnitř Unie, ale podporuje je jinde... I proto spolu s komunistickými europoslanci Jan Keller hlasoval proti asociační dohodě Ukrajiny s EU.

Jak dál s levicí?

A česká a evropská levice v tomto rozbouřeném světě? Jediným, kdo nakonec zvládl nabídnout řešení k řečníky opakovanému konstatování, že je současná levice v krizi a povětšinou není schopna být pro voliče reálnou alternativou, byl až v odpovědích na otázky MUDr. Ivan David (někdejší ministr zdravotnictví za ČSSD). Ten kromě odborných psychiatrických diagnóz bílých límečků či povedeného vtipkování na adresu Blairovy »levicovosti« zdůraznil potřebu znovuposílit úlohu státu, stát v první řadě také nově definovat, prohloubit skutečnou demokracii, podporovat sociální kohezi, systém komunitního hospodaření a drobného podnikání. Zdůrazňuje nepotlačovat iniciativu lidí, připravovat analýzy, projekty, hlavně se už více neohýbat a vylézt z klece!

Roman JANOUCH

10. 11. 2014  Roman JANOUCH