Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem

Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem

V závěru listopadu loňského roku proběhlo na odborné konferenci Sítě mateřských center slavnostní vyhlášení společností a firem, které se chovají ohleduplně k rodinným potřebám svých zaměstnankyň a zaměstnanců v každé životní fázi, tzn. orientují se na všechny generace zaměstnanců a jejich potřeby. Společnost přátelská rodině – tak se jmenuje onen certifikát, který »nejpřátelštější« podniky získávají - prozrazuje mnohé o pozitivní vnitrofiremní atmosféře.

O oceněných společnostech za rok 2014 jsme informovali v našem zpravodajství (25. 11. 2014). Dnes k tématu více.

Mateřská centra

Projekt Společnost přátelská rodině pořádá Síť mateřských center (MC). Jejím posláním, resp. posláním jednoho každého mateřského centra, je posilování občanského života komunity, hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, posilování úlohy rodičů a také mateřské a otcovské role ve společnosti. Síť podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovné příležitosti pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí.

Mateřská centra začala v naší republice vznikat jako nový prvek občanské společnosti v roce 1992. Po jejich desetileté neformální spolupráci vyplynula potřeba založit síť těchto »základních jednotek«, jakousi střešní organizaci, která by podporovala a případně koordinovala jednotlivá mateřská centra a zastupovala je navenek.

Jak uvádí zakladatelka mateřských center a prezidentka Rut Kolínská, současná činnost Sítě MC se vyznačuje dvěma hlavními směry působení – dovnitř rodiny a na vnější podmínky ovlivňující život rodin. »Své úsilí soustřeďujeme na vícegenerační rodinu, která zápasí s nerovnými sociálními podmínkami a ve které bylo narušeno neformální vzdělávání uvnitř rodiny – tradiční předávání zkušeností,« poznamenává Kolínská k poslání této aliance mateřských center ve výroční zprávě Sítě za rok 2013. Velkým problémem je podle Kolínské ztráta prestiže rodiny v soudobé společnosti a s tím spojené napjaté podmínky slaďování rodinného a pracovního života. Jako velmi důležitou se stále více ukazuje promyšlená prorodinná politika, která stojí v centru zájmu Sítě. Citát Williama Rosse Wallace »ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem«, je výstižným mottem činnosti Sítě MC. Tou rukou může být rovným dílem ruka ženská i mužská.

Počet mateřských center v Síti dosahuje téměř tří set. Jsou koordinována krajskými koordinátorkami. Členská centra Sítě akceptují etický kodex coby základ důvěryhodné prezentace ve společnosti. Síť MC garantuje, že členská organizace není zřízena za účelem vytváření zisku, je otevřená a dostupná všem sociálním skupinám bez ohledu na původ a smýšlení, dodržuje princip svépomoci, je místem setkávání všech věkových kategorií, rodin se zdravými i handicapovanými dětmi, centra plní sociálně preventivní funkci atd.

Síť od roku 2004 vede kampaň Společnost přátelská rodině, jejímž cílem je podle Kolínské »oceňovat příklady dobré praxe, upozorňovat na to, že dobrá vůle a otevřenost dokáže malé zázraky«. Na spolupráci se zaměstnavateli - aby se jich stále více snažilo nabízet příznivé podmínky pro slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců a zaměstnankyň coby předpoklad kvalitně odvedené práce - se Síť může soustředit díky podpoře z Evropského sociálního fondu.

Aby si čtenář či čtenářka mohl/a představit, jak na některých pracovištích slaďují a jak se jim to daří, uveďme pár příkladů firem, které ocenění získaly v uplynulém ročníku nebo byly mezi nominovanými.

Šikovný home office

Všichni zaměstnanci firmy Unilever ČR mohou podle Veroniky Kuškové pracovat v systému home office (práce doma). Mohou tak pečovat o dítě, rodinného příslušníka či si v klidu oběhnout s dětmi kroužky a lékaře. Práci tak jako tak odvedou. Znamená to však, že musí být ve spojení s »firemní základnou« přes internet a v určitých časech být na příjmu. Časy stanoví vedení firmy. »Někdo pracuje již od brzkého rána, jiný zase raději odpoledne do večera, ale pevná doba, kdy musejí být všichni ‚v dosahu‘, je dána. Zpravidla je to v hlavním pracovním čase dopoledne, a v brzkém odpoledni,« upřesnila pro Haló noviny Kušková.

Kvalitu materiálního vybavení domácí kanceláře prý zaměstnanec dokládá tím, že si pracoviště vyfotografuje a snímek postoupí zaměstnavateli. Je-li to zkontrolovatelné, toť otázka. Skype leccos naznačí, ale Orwellův Velký bratr to prý zatím není...

Ve farmaceutické firmě GSK je home office také »doma«, i zde mají stanovený pevný čas, kdy jsou zaměstnanci »po ruce« (konkrétně mezi devátou a půl čtvrtou). Účastníkům odborné konference Sítě MC tyto možnosti představila Lenka Břeská. Stejně tak Komerční banka podle své reprezentantky Petry Krátké umožňuje práci z domova.

Zřejmě každý/každá si položí otázku: nezneužívají zaměstnanci tuto benevolenci, když nejsou pod dohledem šéfů? »Je to věc důvěry. Každý zaměstnanec musí odvést za den určité penzum práce, takže není čas na lenošení,« vysvětlily naší zpravodajce Břeská s Krátkou. Ne náhodou se tyto pevné pracovní časy nazývají »hodiny důvěry«.

Rozsah home office není absolutní. Ve firmách je to různé. Například v GSK mohou takto pracovat až osm dní v měsíci a tento způsob výkonu pracovních povinností se týká všech zaměstnanců, neboť každý si někdy něco potřebuje zařídit. Pochopitelně, že všude není home office z provozních důvodů možný. Ostatně je to benefit, který se rozplyne při ztrátě důvěry. Náklady s provozem domácí kanceláře jdou za zaměstnancem.

Slaďujeme

Na konferenci zazněly i další příklady, které zaujmou. Renata Palátová a Helena Steinerová z Deutsche Börse Services odtajnily firemní prorodinný program. Před dvěma lety firma začala projekt na slaďování pracovního a osobního života zaměstnanců. Například inspirují otce, aby také chodili na rodičovskou dovolenou. Na svatbu mohou jejich zaměstnanci čerpat dva placené dny volna. Navyšují mateřský a rodičovský příspěvek zaměstnanců a zaměstnankyň do plné čisté mzdy. Rozjíždějí flexibilní úvazky. Novým benefitem je možnost umístit děti do mateřské školy a jeslí, přispívají na školkovné. Zařízení, jež se postará o děti, se nachází nedaleko pracoviště. Prvního září mají rodiče školních dětí placené volno. Podnik přispívá na různé druhy pojištění. Zaměstnanci mohou čerpat volno na péči o staré rodiče.

Také Česká spořitelna se podle slov Terezy Mitošinkové činí a je – zřejmě v souladu se svým firemním heslem »Jsme Vám blíž« blíže i svým zaměstnancům. Pořádá až osmkrát za rok speciální setkání s rodiči (i těch na mateřské a rodičovské dovolené, tím udržují stálý kontakt s pracovištěm), má ve svém portfoliu také home office, zkrácené úvazky, klouzavou pracovní dobu, pět dní volna pro novopečené otce, finanční příspěvek na úhradu služby hlídání malých dětí aj. Spořitelna je velmi aktivní v podpoře diverzity, tedy zapojení zaměstnanců různého věku a obou pohlaví, i handicapovaných. Do roku 2019 by prý ve vedení banky mělo být 35 % žen.

Univerzitní mateřinka

Účastnice a účastníci konference se dozvěděli příklady úspěšných firemních školek a dětských skupin. Například ČVUT ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze poskytuje svým zaměstnancům možnost umístit děti do univerzitní MŠ Lvíčata s celoročním provozem, která je první školkou zřízenou v ČR při vysoké škole. Zájem je podle její ředitelky Martiny Hovorkové veliký, kapacita se rozšířila o další třídu.

Litoměřická firma Hennlich nabízí dětem svých zaměstnanců Baby club coby jakousi předškolku. »Máme kvalifikovaný personál, máme výchovně vzdělávací program pro děti od roku do čtyř let, a ačkoli je stravování dětí individuální, rodičům to nevadí,« odpověděla Zuzana Rambousková z této firmy na otázku našeho listu, zdali nevadí nižší standard tohoto zařízení ve srovnání s mateřinkou. Rodiče prý jsou vděčni i za tuto možnost, pokud není dostatečná kapacita obecních školek.

Ohleduplně k lidem i přírodě

Přehlídka toho, co firmy – zpravidla finančně silné subjekty – mohou nabízet zaměstnancům nad běžný rámec, byla inspirující. Škoda, že se pracně vracíme k některým výdobytkům doby minulé, které naše společnost již znala (například podnikové školky, zvýhodněné stravování, rekreace, služby pro zaměstnance a jejich rodiny) – ovšem jen na některých pracovištích. I v zuřivém kapitalismu lze přistupovat s úctou k pracovníkům, a dokonce i k životnímu prostředí, jak se ukázalo právě na této konferenci Sítě mateřských center. Nádobí na občerstvení bylo totiž vyrobeno z cukrové třtiny, takže po upotřebení jednoduše putovalo - na kompost.

Více o mateřských centrech na www.materska-centra.cz.

Monika HOŘENÍ

FOTO – autorka

5. 2. 2015  Monika HOŘENÍ