REDAKČNÍ SLOUPEK

Ztraceno v čase

»Historie nezná větší ukázku statečnosti, než jakou předvedl lid sovětského Ruska,« řekl v roce 1943 Henry L. Stimson, ministr války Spojených států. »My, i všichni naši spojenci si uvědomujeme, že máme na věky dluh vděčnosti armádě a lidu Sovětského svazu,« uvedl ve stejném roce Frank Knox, tajemník vojenského námořnictva Spojených států. »Udatnost a agresivní bojový duch ruských vojáků vyžadují obdiv Armády Spojených států,« dodal tehdy ještě náčelník štábu Armády Spojených států George C. Marshall, pozdější autor slavného Marshallova plánu. »Připojuji se k obdivu hrdinské a historické obraně Sovětského svazu,« přidal se i Ernest J. King, vrchní velitel flotily Spojených států. »Rozsah a velkolepost ruského výkonu z něj činí největší vojenský úspěch historie,« konstatoval dokonce i generál Douglas MacArthur, tehdejší vrchní velitel oblasti jihozápadního Tichomoří.

[o]

Toto jsou autentické věty, které pronesli nejvyšší představitelé administrativy Spojených států za druhé světové války. Za té války, o níž nám nyní někteří říkají, že Sovětský svaz v ní působil v roli agresora. O níž se nám nyní mnozí snaží namluvit, že ji vyhrály Spojené státy. A někteří se dokonce snaží zabránit nejvyššímu představiteli země, která by bez sovětského vítězství nad fašismem v současné době neexistovala, aby se zúčastnil oslav tohoto vítězství.

Ano, sedmdesát let je dlouhá doba, ale ne zas tak dlouhá, aby se zapomínalo na obrovské oběti, které v boji proti zotročujícímu fašismu přinesl Sovětský svaz. Bohužel tak nyní platí výrok, který někteří mylně připisují Otto von Bismarckovi, ale ať už je autorem kdokoliv, nejlépe vypovídá o postoji současné administrativy Spojených států a některých států Evropské unie: »Síla Ruska může být podkopána jenom jeho oddělením od Ukrajiny. Je třeba Ukrajinu nejen oddělit, ale také ji postavit proti Rusku, národ rozdělit na dvě části a pak se jenom dívat, jak bratr zabíjí bratra. Proto musíme najít a vychovat zrádce z prostředí ukrajinské nacionalistické elity a s jejich pomocí zvrátit situaci až do stadia, kdy budou Ukrajinci nenávidět vše ruské. Všechno ostatní je jen otázka času.«

Kde je ten obdiv ke statečnosti a hrdinství? Kde je ta věčná vděčnost? Nějak nám to, zdá se, vyšumělo v čase. Naštěstí ale existuje ještě mnoho pamětníků, kteří podobně jako MacArthur chápou sovětský výkon jako největší vojenský úspěch historie. MacArthurova slova by přitom měla být pro současné překrucovače historie a válečné štváče varováním. Co se povedlo jednou, může se povést znovu…

Tomáš CINKA

24. 4. 2015  Tomáš CINKA