Dosud pamatuje odbojovou skupinu Předvoj

»Předvoj se jako ilegální skupina ustavil na konci léta 1943 a při dodržování přísné konspirace se do léta 1944 rozrostl také propojováním s dalšími ilegálními skupinami, vytvořenými většinou generačními vrstevníky, v největší odbojovou organizaci v Čechách a na Moravě, která podle některých údajů měla na deset tisíc členů. Těžiště činnosti Předvoje tvořilo vydávání ilegálního časopisu Předvoj, v němž šlo o politickou a organizační přípravu sociální a národní revoluce, jíž se měl stát konec války a z níž měla vzejít nová a lepší socialistická společnost pro všechny. V květnu 1944 vznikl další časopis Boj mladých, který byl určen mobilizaci širokých vrstev mládeže. Jeho vedením byl pověřen Karel Kosík.« (Zdroj: Alena Wagnerová – Ještě o Karlu Kosíkovi.)

Z této odbojové skupiny se současnosti dožily, pokud je nám známo, už jen Milada Kettnerová v Praze a Marta Svobodová-Kolesová v Hradci Králové. Obě mají 92 let. Marta se narodila na Kladně a zapojila se ve čtyřicátých letech jak do malého kladenského Divadélka MOS, tak do odboje. Protože fungovaly skupinky vždy ve trojici, ale v utajení před dalšími členy, nebylo lehké už po válce rozplétat situace a příběhy členů Předvoje.

V loňském roce v listopadu zemřela Naděžda Komendová (roz. Švejcarová), která se dožila devadesátky a byla členkou jedné konspirační skupinky Předvoje spolu s Martou a Jirkou Ungermannem a pak Jindřichem Pavlisem. Zanechala vzpomínky. Do ilegální práce Naďu přivedl Karel Pomajzl ze Srb a do divadélka ji zase před tím získala Marta. Babičkou Naděždy byla komunistická poslankyně Rosálie Hajníková, ale ta odboj neiniciovala, uměla ale mladým dobře poradit. Naďa se po válce stala novinářkou a také se věnovala výtvarné činnosti – kolážím. Marta zůstala po celý život u divadla.

[o]

U divadélka vzniká několik konspiračních trojek. Například Milada Kettnerová z Kladna měla získávat další členy a uchovávala marxistickou literaturu po otci – založila skupinu v Kamenných Žehrovicích a Tuchlovicích. Kladenské skupinky Předvoje měly tentýž úkol: získávat mladé lidi pro odboj a záškodnickou činnost ve fabrikách. Zároveň se odbojáři vzdělávali v marxistické teorii. Gestapo jim zpočátku dalo pokoj, protože se rozneslo, že v divadélku vedou jen bohémský život.

Sedmého března 1945 ale v Praze zatýkají členy ilegálního výboru KSČ i kladenskou spojku. Jeden z mnoha pozavíraných kladenských členů zradil, a tak se do Terezína dostalo před koncem války mnoho dělníků z kladenské Poldovky. Do Terezína se dostala i Naděžda, Marta zatýkání unikla, protože stonala kdesi u babičky. Nadě se podařilo také věznění v Terezíně přežít. Popraveno tam bylo právě v konci války 54 komunistů, zejména z řad inteligence.

V květnových dnech proto vzpomínáme na padlé vojáky, kteří osvobozovali tehdejší Československo, vzpomínáme i na hrdiny odboje. V Hradci Králové máme příležitost ještě poděkovat osobně Martě Svobodové, která se ani po devadesátce nevzdává politické činnosti a aktivit v několika společenských organizacích. Je dlouholetou členkou LKŽ v Hradci Králové a vždy nás obdaří na schůzkách nějakou básní, kterou recituje, či příhodou. Ve svém vysokém věku se ještě zapojila do krajského výboru ČSBS v Hradci Králové. Děkujeme Ti, Marto, i touto cestou!

Mirka VOHRALÍKOVÁ, předsedkyně LKŽ Hradec Králové

(In Krajánek 5/2015)

FOTO – archiv autorky

30. 4. 2015  Mirka VOHRALÍKOVÁ