Nuselák má 40 let

Již 40 let slouží pražské, ale, bohužel i tranzitní dopravě, Nuselský most. První návrhy na přemostění Nuselského údolí pocházejí z počátku 20. století (ocelový most Jaroslava Marjanka), další vlna projektů vznikla ve 20. a 30. letech (např. betonový most Stanislava Bechyně). K realizaci se přistoupilo na přelomu 50. a 60. let.

Byla zvolena koncepce tubusového monolitického mostu z předpjatého betonu o pěti polích pro silniční a kolejovou dopravu Jana Vítka, Miroslava Sůry a Roberta Bucháčka. V architektonické soutěži na konečnou podobu zvítězil návrh trojice Vojtěch Michálek, Stanislav Hubička a Svatopluk Kobr.

Most byl stavěn od r. 1965 a oficiálně byl otevřen 22. února 1973, když už v listopadu 1970 proběhla zátěžová zkouška 66 tanky. Od 30. dubna 1973 byl most napojen na pankrácké straně na severojižní magistrálu a nasál tranzitní dopravu, která od té doby obtéká i Národní muzeum na Václavském náměstí, byť díky postupně otevíraným segmentům obchvatu tato opadá, ale nahrazuje ji rostoucí městská doprava. Od prvního dne svého provozu – 9. 5. 1974 - používá most i metro.


Most je dlouhý 485 m, široký 26,5 m a jeho vozovka vede až 42,5 m nad údolím. Tři pole mají délku po 115,5 m, zbylá dvě po 68,5 m. Vnitřní tubus má výšku bezmála 6,5 m a tloušťku stěn 30 až 110 cm.

Do jeho vnitřku musel být vložen zvláštní rošt, který roznáší hmotnost souprav metra, neboť původně plánované tramvaje, resp. československé vozy metra, byly lehčí a měly nápravový tlak dvoutřetinový oproti později zvoleným sovětským vozům (16 t). Přestože byl již rošt opravován, plánována je generální oprava mostu, která by významně postihla provoz MHD.


Stavbě mostu padlo za oběť 17 domů jak v údolí, tak na předmostí, např. objekty dětské nemocnice na Karlově. Na výstavbu mostu bylo spotřebováno zhruba 20 000 m3 betonu, jen zmíněný zvláštní rošt váží 822 t. Most nesl do r. 1990 jméno Klementa Gotttwalda, od té doby je zván Nuselským. V r. 2000 zvítězil most v soutěži Stavba století v kategorii dopravních staveb.

Denně po mostu přejede zhruba sedm desítek tisíc automobilů a tubusem projede okolo 300 000 cestujících metra.

Most se stal místem častých sebevražd, počítány jsou na dvě až tři stovky, proto byl před 20 lety doplněn o 2,7 m vysoké klenuté zábradlí.

TEXT a FOTO – Haló noviny/Karel RŮŽIČKA


Jako každé pondělí jsme pro vás připravili dvoustranu zpráv z různých krajů ČR:

Zajímají-li vás výše zmíněné zprávy, čtěte o všem na stranách 12 a 13 buď v tištěné podobě Haló novin (k zakoupení na stáncích nebo v elektronické podobě na internetových stránkách www.publero.com.


25. 2. 2013  Karel RŮŽIČKA