Občané si vyžádali doplnit hvězdu

V parku na Tyršově náměstí v Milevsku stojí památník padlým rudoarmějcům, kteří před sedmdesáti lety osvobozovali město. Před několika lety se z tohoto pomníku »vytratila« pěticípá hvězda. Občanům se to nelíbilo, a tak někteří z nich, například paní Vlasta Baloghová, vyvinuli patřičnou aktivitu směrem k samosprávě města, aby se hvězda navrátila zpět. Letos před sedmdesátým výročím osvobození byla na pomník znovu instalována. Památník tak získal svůj původní vzhled.

[o]

Osmého května proběhl u pomníku za přítomnosti představitelů města, policie a hasičů slavnostní pietní akt, na kterém promluvil starosta města Ing. I. Radosta a ředitel Milevského muzea V. Šindelář. Na závěr, po položení věnců, zazněla česká hymna.

Sedmdesáté výročí osvobození Milevska Rudou armádou připomínaly i články v Milevském zpravodaji nazvané Milevsko za nacistické okupace a těsně po ní. Jsou doplněny dobovými fotografiemi a jde vlastně o vzpomínky V. Řepky, jejichž strojopis je uložen ve sbírkách Milevského muzea.

TEXT a FOTO – Andrea CERQUEIROVÁ

19. 6. 2015  Andrea CERQUEIROVÁ