Síť mateřských center podpoří komunální političky z vlastních řad

Síť mateřských center vyslyšela volání 129 komunálních političek po prostoru pro sdílení a posilování jejich kompetencí a otevírá pro ně podpůrnou platformu. Jedná se o matky z mateřských center, které kandidovaly v komunálních volbách na podzim 2014. Z řady 41 zvolených zastupitelek zastává osm vyšší pozice: čtyři radní, dvě místostarostky a dvě starostky.

»Matky, které zakládají mateřská centra, brzy pochopí, že spolupráce s představiteli obcí se musí stát nezbytnou součást jejich práce. Velmi často však narážejí na nepochopení, a tak se nakonec rozhodují kandidovat samy a jsou stále úspěšnější,« vysvětluje důvody vytvoření podpůrné platformy Rut Kolínská, prezidentka Sítě mateřských center a dodává: »Vstupují ovšem na pole působnosti, se kterým nemají skoro žádné zkušenosti, proto jsme rádi, že jim můžeme poskytnout zázemí, kde se mohou vzájemně propojit a podporovat.«

Síť mateřských center zařadila vytvoření podpůrné platformy komunálních političek do aktivit projektu Akademie svobodného a aktivního občanství. A díky podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů může dnes propojit matky z mateřských center, které po volbách působí ve vedení obcí i ty, které nezískaly dostatečných počet hlasů, ale mají zájem dál se aktivně zapojovat do rozhodovacích procesů.

»Členkám platformy nabídneme i specifické vzdělávání na posilování kompetencí potřebných k naplňování pozice komunální zastupitelky a také si budou moci prakticky vyzkoušet své vyjednávací dovednosti během aktivity Learning by Doing,« doplňuje nabídku platformy Lucie Nemešová, manažerka projektu.

V rámci projektu Akademie svobodného a aktivního občanství budou totiž jednotlivá mateřská centra hledat s představiteli obcí řešení konkrétního lokálního problému. Síť mateřských center jim poskytne příležitost vyzkoušet si metodu Local to Local Dialog a následně ji zakotvit v MC jako jeden z nástrojů spolupráce na lokální úrovni.

(za)

 

19. 6. 2015  (za)