Stále více dětí padá do problémů s kriminalitou

Drogy, alkohol, gamblerství, drobná kriminalita, to vše ohrožuje děti i dospívající mládež stále více. Řada rodičů řeší, co se svými dětmi a s jejich volným časem, kdy jsou sami například v zaměstnání. Ne vždy je ideálním řešením posadit dítě k počítači či k hrací konzoli.

Je zde ale možnost, jak dítě zabavit a ještě zajistit, aby se něco přínosného naučilo, aby rozvíjelo své schopnosti, více se zapojilo do kolektivu a využilo smysluplně svou energii. Jsou organizace, které takovou aktivitu podporují a díky tomu například ještě rodiny ušetří za energii. Jedním z řešení je přihlásit děti do Junáka či Pionýra.

Junák je v současnosti největší českou skautskou organizací. Sdružuje přes 50 tisíc členů. Je vhodný jak pro předškolní, tak školní i starší mládež. Organizuje různá setkání, výlety i dětské tábory, o které je nyní o prázdninách velký zájem.

Protože si některé české společnosti a firmy jsou vědomy potřeby sdružovat děti a dát jim smysluplnou náplň využití jejich volného času, snaží se takové aktivity podporovat. »Právě pro rodiny, které mají děti ve sdružení Junák-Český skaut, jsme připravili speciální nabídku. Tou jsou 'Skautské energie', což umožňuje například pětičlenné rodině ve čtyřpokojovém bytě ušetřit až 5000 korun za rok. Větší skautské objekty pak až desetitisíce korun, které se dají investovat do smysluplnějších aktivit, například na příspěvek členům a členkám na Jamboree, nákup vybavení a podobně,« říká ředitel Energie 2 Petr Beniak.

Dobře si uvědomuje rizikovost dětí a mládeže, a jako představitel velké společnosti přichází s cílem přispět k eliminaci kriminality, které bohužel rok od roku přibývá. »Chceme být prospěšní, chceme, aby věci fungovaly a dávaly smysl. A u nás to opravdu funguje. Stále více a více si uvědomujeme, jak důležitá je výchova dětí a jak strašně jednoduché může být, aby se děti a teenageři dostali do špatné společnosti. A právě Junák (Skaut) toto nebezpečí eliminuje,« vysvětluje Beniak.

Dokonce i řada odborníků, výchovných poradců, ale i dětských psychologů či psychiatrů potvrzuje, že pokud je dítě v dobrém a kvalitním kolektivu a je zapojeno do smysluplné činnosti, nemá sebemenší důvod dělat špatné věci. Například brát drogy, pít alkohol, ničit majetek, nebo šikanovat druhé. Smysl sdružení, jako je právě Junák, naopak funguje na platformě pomoci jeden druhému, vzájemné úctě a fungování kolektivu.

Odkaz: http://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/benefity-energie/1580-skautska-energie-je-levnejsi-bez-poplatku-a-starosti-informujte-se?autologin=1

(za)

1. 7. 2015  (za)