Mír jako hlavní hodnota národních zájmů

Ve čtvrtek přijela do města Štětí na pozvání předsedy místní střediskové rady KSČM Petra Bureše ekonomka Ilona Švihlíková, aby zde představila svoji novou knihu Jak jsme se stali kolonií.

Švihlíková během své prezentace zmínila řadu závažných problémů v naší i celosvětové ekonomice, kterými jsou například rostoucí negativní vliv zahraničních firem na naši ekonomiku a neustále se zvětšující odliv zisků. Ročně nám odchází do zahraničí 0,5 bilionu Kč, které v ČR chybí! »Naše země je asi na dvou třetinách ekonomické úrovně Německa, ale mzdově pouze na 40 procentech paritní kupní síly, to jsou rozdíly, které signalizují, že zde není něco v pořádku,« uvedla ekonomka. Mnoho našich občanů žije velmi těsně nad hranicí chudoby a stačí nepatrný kolaps v rodině a lidé se propadají až na samé dno. Pocit bezmocnosti se stal patologickým jevem v naší společnosti, podotkla.

[o]

Podle Švihlíkové žijeme v přelomové době a musíme uhájit vlastní existenci. Jaké se nám nabízí řešení? »Měli bychom jasně definovat národní zájem a stanovit mír jako hlavní hodnotu,« poznamenala a pokračovala ve výčtu: Zahájit nekompromisní boj proti černé ekonomice a usilovat o podporu vlastních ekonomických struktur. Striktně odmítnout dohodu TTIP, jejíž nebezpečí spočívá nejen v netarifních překážkách, ale zejména v arbitrážích, které by umožnily firmám žalovat stát, pokud například ohrozí zisky firem. Proti TTIP se zvedl mnohonárodní odpor a bylo v EU shromážděno na tři miliony podpisů.

O tom, že mají účastníci zájem o ekonomickou problematiku, svědčila také řada otázek. K zavedení elektronické evidence tržeb (EET) se Švihlíková vyjádřila, že v ČR je příjem z daní z 99 procent od zaměstnanců, zatímco u OSVČ je to problematické. Zavedení EET by mělo sjednat určitou nápravu, ale mělo by být zaměřeno především na velké ryby (daňové ráje apod.), nikoli malé živnostníky. K otázce, zda migrace ovlivní ekonomiku naší země, Švihlíková podotkla, že cílem USA je vyvolat a řídit chaos, a to by měla EU nekompromisně odmítnout. »My bychom měli podporovat mír, spravedlivé sociální podmínky ve světě a stabilizaci rozvrácených zemí,« je přesvědčena.

Zájem o besedu nebyl pouze mezi místními občany. Zúčastnili se mj. zastupitel Ústeckého kraje Pavel Vodseďálek a krajská radní Jitka Sachetová, poslanec Josef Šenfeld, předseda OV KSČM Česká Lípa Václav Větrovec ad.

V závěru besedy proběhla autogramiáda autorčiných knih Přelom a Jak jsme se stali kolonií, o které byl z publika velký zájem.

Soňa GROCHALOVÁ

FOTO – autorka

12. 2. 2016  Soňa GROCHALOVÁ