Festival muzejních nocí začne v Roztokách

Na 500 institucí ze 176 měst se podílí na letošním Festivalu muzejních nocí, jehož dvanáctý ročník se uskuteční od 20. května do 11. června. Celorepubliková akce, jejíž organizace se každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s ministerstvem kultury a Národním muzeem, bude zahájena v prostorách Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, oznámila ČTK výkonná ředitelka asociace Anna Komárková.

Upozornila, že participující muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek stálých expozic a výstav i řadu doprovodných kulturních programů. »Mimořádně úspěšný festival se stal ojedinělou kulturní a společenskou událostí, do které se každý rok zapojují nové instituce, a jež nemá svým rozsahem v Evropě obdoby,« uvedla. Jsou mezi nimi města, knihovny, památkové objekty, divadla a další subjekty. Na jejich programech se často podílejí žáci a studenti základních, středních či uměleckých škol, vystupují tu divadelní a hudební soubory, řemeslníci a výtvarníci.

Podle Komárkové se díky zúčastněným organizacím na této žádané akci rozvíjí spolupráce v rámci měst či regionů. Není ojedinělým případem propojení muzejní noci s jinými regionálními akcemi.

A protože si letos nejen Česká republika připomíná 700. výročí narození Karla IV., které bylo zařazeno mezi světová výročí UNESCO, kulturní, akademické i vědecké instituce připravují široké spektrum aktivit. I proto se návštěvníci mohou těšit na slavnostní charakter některých akcí.

O tom, kdy se jednotlivé muzejní noci konají a jaký je připraven program, informují společné webové stránky na adrese www.muzejninoc.cz. Přestože má každé muzeum či galerie na výběr, zda a jakou částku bude na symbolickém vstupném vybírat, až na výjimky volí tradiční bezplatný vstup, případně dobrovolné vstupné.

Narůstající úspěch jednotlivých ročníků festivalu dal vzniknout myšlence slavnostního Národního zahájení, které se stalo každoroční tradiční akcí konanou vždy pod záštitou jednoho z krajů. Letos se uskuteční v pátek 20. května v Roztokách, řadu muzejních nocí uzavře v sobotu 11. června XIII. ročník Pražské muzejní noci.

(čtk)

2. 5. 2016  (čtk)