Ach, ty haly…

Často, když jedu vlakem po trase nějakého koridoru nebo po nějaké dálnici a mám to štěstí, že přes ty betonové obludy (prý lapače hluku) něco vidím, vzpomenu si na pořad v ČT Aréna. No, štěstí…

Často totiž vidím to, proč si na zmiňovaný pořad vzpomenu. Miloslav Ransdorf tehdy, někdy kolem roku 1995, prohlásil, že naše republika bude brzy hlavně sítí železničních koridorů, dálnic a skladištních hal v jejich okolí. A jaký za to tehdy dostal »pucunk«…

[o]

Při hledání projektové dokumentace k záměru firmy Lidl na portále CENIA bylo občany 4. dubna zjištěno, že je ve Zdibech ohlášen další záměr – haly GOODMAN o výměře 75 000 m2, celý areál cca 14,4 ha – celkově větší než Amazon!

K tomuto záměru Krajský úřad Středočeského kraje (KÚ) ve svém dopisu ze dne 4. dubna výslovně nařizuje obci neprodlené vyvěšení tohoto záměru na úřední desce obce Zdiby. Obec příkaz ignorovala. Po urgencích spolku Otevřeno o 106 na KÚ o neplnění tohoto nařízení ze strany obce následně pracovníci KÚ telefonicky opět nařizují obci záměr zveřejnit. Oznámení je však obcí zveřejněno teprve 18. dubna. Díky zásahu spolku Otevřeno o 106 neskončila lhůta dne 26. dubna, ale musela být patřičně prodloužena až do 8. května.

Opoziční zastupitelé žádají 26. dubna o okamžité svolání zastupitelstva. Po obci jsou 27. dubna vyvěšeny informace o zamýšleném projektu. Ve věci aktivní občané spouštějí 28. dubna web a následující den iniciují podpisovou akci proti halám – dnes kolem 500 podpisů.

OÚ Zdiby teprve 29. dubna zveřejňuje na svém webu Výzvu k podání podnětů k záměru, zároveň informuje rozhlasem občany o možnosti podání připomínek. Obojí ve lhůtě do 5. května.

Evidentně něco nefunguje, jak má. Ale ani argumenty odpůrců nejsou všechny jednoznačné. Třeba: »Areál má vytvořit 600 pracovních míst. Ti lidé budou chtít buď v dané oblasti bydlet, nebo tam budou muset dojíždět. Ani jedna z variant není dobrá. Autobusy směrem na Prahu jsou již nyní ve špičkách přeplněné. Posílením spojů by zase došlo ke zhoršení dopadů na životní prostředí - hluk, emise.«

Jak asi vše dopadne?

Zbyšek KUPSKÝ

4. 5. 2016  Zbyšek KUPSKÝ