Šest mohlo být víc než tisíc

Po delší době jsem osobně navštívil jednání zastupitelů. Nebylo to v »mých« Voticích, ale ve Zdibech. Bylo svoláno hlavně k tématu záměru společnosti Goodman. Že se »opravdu něco« bude dít, nasvědčovala přítomnost televizní kamery a značný zájem občanů. Výsledky jednání jste možná právě již v televizi viděli.

[o]

Bylo přijato jednomyslné usnesení všech devíti přítomných zastupitelů, ve kterém vyjádřili společné NE záměru Goodman v navrhovaném rozsahu. Bylo přijato usnesení o zahájení tvorby nového územního plánu formou veřejné soutěže. Bylo přijato usnesení o ukončení pořizování změny územního plánu č. 1, včetně ukončení spolupráce s jeho současným pořizovatelem. Ale…

Potíž možná bude v posledních slovech první věty: v navrhovaném rozsahu. To může znamenat mnohé. V sále přítomní čtyři »páni od gůdmenů« se dlouho nechtěli k ničemu vyjadřovat. Pak jeden z nich vysvětlil, že už vše řekli na schůzce minulý týden. Ten samý pak na kameru pronesl, že »rozhodnutí zastupitelů respektujeme. Uvidíme, jak rozhodne krajský úřad. Teď už to není na nás«. Ale komusi před nastoupením do auta důrazně tvrdil, že nic ještě neskončilo…

Co si pak myslet o televizních větách jednoho z místostarostů: »Bojím se, že obec půjde do soudního sporu, že bude muset platit náhrady škody…«? Právě on tvrdil, že obec nemohla v původním termínu vyvěsit na úřední desce něco, co nedostala. Druhý z místostarostů zase hlavně řešil, že se jmenovanou společností probíhala nezávazná a nezávažná (ano, i o tom háčku se dlouho debatovalo…) jednání, ze kterých se ani nedělal zápis. Proč se tedy první z místostarostů bojí?

Starosta na jednání ze zdravotních důvodů ani nedorazil. Další z koaličních zastupitelů, šéf místních strážníků, hlasoval kladně jen u »navrhovaného rozsahu«. Nebýt uraženého odchodu právě odvolaného předsedy finančního výboru, kdy potřebný šestý hlas přidala už asi bývalá koaliční zastupitelka (a nejen tam), nepodařilo by se zřejmě nic.

Pokud by šestice lidí vydržela ve svých názorech jednotná, jakou cenu by pak mělo, že přes tisíc občanů podepsalo petici? Ale i tomu se někdy může říkat demokracie…

Zbyšek KUPSKÝ

25. 5. 2016  Zbyšek KUPSKÝ