V hrabyňském památníku odhaleno sousoší lidických dětí

Sousoší lidických dětí, které ve svém bronzovém provedení nalezlo působivé umístění na pláni, kde stávaly původní Lidice, bylo odhaleno v Národním památníku druhé světové války v Hrabyni.

Sádrový model Pomníku dětských obětí války (na snímku) od akademické sochařky Marie Uchytilové je zakomponován do stálé expozice Památníku s názvem Doba zmaru a naděje. Součástí programu byla i četba dopisů lidických dětí z koncentračního tábora příbuzným s prosbou o podporu a pomoc. Slavnostního odhalení sousoší, které bylo načasováno na výročí vypálení středočeské obce nacisty v roce 1942, se zúčastnil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Svatomír Recman (KSČM).

[o]

»Jsou v historii našeho národa události, které si připomínáme a které chceme opětovně prožít, např. titul fotbalových mistrů Evropy z Bělehradu, zlaté hokejisty z Nagana či vznik společného státu Čechů a Slováku apod. V naší novodobé historii jsou však také události, které si musíme připomínat právě proto, aby se již více neopakovaly. Takovýmto mementem je období fašistické okupace, nacistický teror a boj za svobodu našeho národa za cenu nezměrných obětí. K takovým milníkům a symbolům patří tragický osud obce Lidice a vyvraždění jejich obyvatel – mužů, žen a především dětí. Jejich tragický osud ve své době oběhl celý pokrokový svět. Těší mě, že se sochy lidických dětí nacházejí na území našeho kraje v důstojném prostředí Národního památníku druhé světové války v Hrabyni,« uvedl Recman s tím, že sousoší je nesmírně silným a zároveň varujícím mementem. »Věřím, že své poselství o zrůdnosti nacistického činu bude předávat dalším generacím, které již válku nezažily, a bude hluboce niterným varováním, aby se lidé měli před podobným nebezpečím na pozoru

Sádrové modely dětí v nadživotní velikosti se staly předlohou pro bronzové sousoší umístěné v Památníku Lidice a dlouhá léta byly součástí kaple kostela Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici. Na konci roku 2015 bylo rozhodnuto o jejich převozu do Národního památníku druhé světové války v Hrabyni, kde na nich pracovali restaurátoři.

(za)

14. 6. 2016  (za)