Co s sebou přináší sdílená ekonomika

Celosvětové tržby takzvané sdílené ekonomiky, která spočívá v pronájmu, výměnách či sdílení majetku mezi lidmi, vzrostou z loňských šesti miliard dolarů na 20,4 mld. USD (asi 0,5 bilionu Kč) v roce 2020. Vyplývá to ze studie výzkumné společnosti Juniper Research. Podle expertů k tomu přispívá i dynamická tvorba cen.

[o]

Česká republika je nyní na samotném začátku budování sdílené ekonomiky, její podíl zatím podle analytiků nečiní ani jednu desetinu procenta hrubého domácího produktu. Předpokládají ale, že do roku 2020 by měla sdílená ekonomika v ČR dosáhnout minimálně 0,5 % HDP.

Dynamické ceny

Sdílená ekonomika expanduje do mnoha sfér obchodu a přebírá trend i v sektoru domácích služeb v ČR. Velkým rozdílem proti běžným firmám je podle odborníků především snaha inovovat služby a rychle reagovat na požadavky trhu. Často tak firmy nevyužívají klasické cenové modely. Ve snaze o regulaci nabídky a poptávky po službách nasazují v cenotvorbě zejména takzvané dynamické ceny, ať už je to v dopravě či ubytování reprezentované například službou Airbnb. Ceny se pak nastavují podle poptávky, vytíženosti či recenzí. Ve špičce jsou mnohem vyšší a mimo ni zas padají dolů.

Například společnost Uber operující v osobní dopravě se však v cenové politice střetává s předpisy. Ve snaze nalákat více řidičů zvedl kilometrovou taxu z 10 na 12 Kč. Při dynamických cenách se ve špičce jízdné násobí koeficientem 2,5 a výsledné ceny jsou 30 Kč za kilometr. Podle pražského magistrátu tím ale porušují zákon o cenách. Nejvyšší cena je totiž stanovená na 28 Kč.

Další možností hybridní aukce

Dynamické ceny se nově rozšířily i do služeb pro domácnost, kde nebudí tolik rozruchu, neboť nenarážejí na netržní regulace. Český start-up LidskáSíla.cz, který se zaměřuje na úklid, se inspiroval tvorbou cen u leteckých společností. »Jsme celý rok vyprodaní ve špičce, a přitom některým dámám neumožňujeme vytíženost a tím i výdělek, který si představují. Takto motivujeme lidi k objednávání i mimo špičku, navíc mohou zvolit i noční úklidy,« uvedl zakladatel firmy Robert Vojáček. Konkrétně tak cena jednorázového tříhodinového úklidu dosahuje v nejvytíženější časy 1500 Kč a mimo špičku 462 Kč.

Dalším způsobem určení ceny je aukce, podobně jako to funguje i aukčních portálů jako je eBay nebo tuzemské Aukro. Na českém trhu využívá při určení ceny model hybridní aukce služba SuperSoused.cz. »SuperSoused.cz nediskriminuje uživatele, kteří svoje požadavky chtějí realizovat v kteroukoliv hodinu, nezvyšuje cenu podle poptávky jiných zákazníků, ale zákazníkovi dává možnost vybrat si z více nabídek, které jsou přesně pro něj,« řekl zakladatel firmy Lukáš Novák.

Potřeba nové definice podnikání

Sdílená ekonomika vznikla i jako reakce na slabý hospodářský růst a nedostatek příležitostí na trhu práce. Technicky tak pracovník není zaměstnán, neodvádí žádné poplatky, ale vytváří zisk. Spoluspotřebitelské podnikání je tak spíš chápáno jako sociální hnutí založené na vztazích mezi lidmi v nové podobě internetového humanismu.

Rozvoj sdílené ekonomiky si zřejmě vyžádá novou definici podnikání. Do konce roku by měla v ČR vzniknout vládní ekonomická a právní analýza sdílené ekonomiky, která by měla řešit dopady sdílené ekonomiky v oblasti ochrany spotřebitele, daňových pravidel nebo pracovního práva.

(ici)

1. 11. 2016  (ici)