Vlastníci vědí, jak obejít zákon a účastnit se soutěže anonymně

Podnikatelé začali hojně využívat společnosti s ručením omezeným s kmenovými listy, které dokážou udržet skutečného vlastníka společnosti v anonymitě. V České republice je 3099 společností s ručením omezeným, které vydaly kmenové listy, což je 0,7 procenta podnikatelské základny, informovala poradenská společnost Bisnode.

Kmenové listy vydalo 2,5 %, tedy 726 společností s ručením omezeným, které byly založeny v loňském roce. V roce 2014 to byly dvě procenta nových subjektů (487 společností). »Čtvrtina společností s kmenovými listy má registrovanou adresu na virtuálním sídle,« uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Zájem o zakládání společností s ručením omezeným, jejichž podíly jsou představovány kmenovými listy, předčil očekávání, dodal manažer společnosti Smart Office & Companies Michael Dobrovolný. Podle něj na tom má velký podíl zákon o zadávání veřejných zakázek, který platí od října 2016. Ten umožňuje z výběrového řízení vyloučit účastníka, který je akciovou společností a nemá zaknihované akcie u Centrálního depozitáře cenných papírů. Na společnosti s ručením omezeným se však toto ustanovení nevztahuje. »Nejde sice o akcie, ale princip fungování takových s.r.o. je obdobný, firma se chová v řadě konsekvencí jako akciovka,« upozornil Dobrovolný.

»S.r.o. s kmenovými listy mohou být dobrým sluhou, ale špatným pánem. Kmenové listy sice umožňují uskutečňovat převody firmy jedním podpisem či anonymizovat vlastníka takové společnosti, pokud ale neučiníte dostatečná opatření, ráno nedokážete říci, kdo je právě dnes vaším společníkem v takové firmě,« doplnil.

Novela zákona o obchodních korporacích platná od roku 2014 umožňuje u společností s ručením omezeným vydat k podílu společníka kmenový list. To je listinný, neomezeně převoditelný, cenný papír. Funguje jako akcie na jméno. Do doby, než je předložen společnosti, je fakticky anonymní a identita skutečného majitele by nemusela být zjistitelná až do chvíle, kdy bude chtít vykonávat vůči společnosti svá práva.

(ici)

30. 5. 2017  (ici)