Krásná vančurovská čeština a skvělá vystoupení účinkujících

Tak by se dal charakterizovat 27. ročník letní slavnosti Rozmarné léto, která se uskutečnila uplynulou neděli v Háji ve Slezsku, rodišti spisovatele, scenáristy, režiséra a protifašistického bojovníka Vladislava Vančury.

Odpolední program v Dohnálkově parku, kam průvod z centra obce dovedly sličné mažoretky, začal skutečně vančurovsky. Zazněla Vančurova slova přibližující dobu z naší národní historie, slova z jeho monumentálních Obrazů z dějin národa českého. Kanovník a současně kronikář Kosmas zde promluvil hlasem člena divadelních ochotníků. Následoval blok zahraničních souborů, které předvedly to nejlepší ze své národní kultury a tradic. Byla to krásná vystoupení folklorního souboru Kosta Abaševič, který na Rozmarné léto přijel ze Srbska.

[o]

Orientální kulturu v tancích a zvycích představil folklorní soubor Mehmetick Association, který zavítal z Kypru. Ukrajinskou národní kulturu reprezentoval výtečný folklorní soubor Tysmeničanka (národní amatérský soubor tanců z ukrajinského města Tysmenica), který sklidil velké ovace. Komponovaný program citlivě provazovala pódiová vystoupení mažoretek z polské Ratiboře. V programu bylo pamatováno na vystoupení akordeonového souboru Polomňanka, mladých hudebníků z Opavska, žáků ZUŠ Vladislava Vančury. Nechybělo vypravování ve slezském nářečí, přítomné rozveselil žonglér svými triky. V podvečer vpravdě letní atmosféru umocnila mladá hudební kapela Lucky band krásnými melodiemi k tanci a poslechu. Ani se nechtělo odcházet.

Před samotným festivalovým programem byla v místní knihovně a infocentru otevřena výstava s názvem Vančura dnešku, u pomníku spisovatele Vladislava Vančury proběhla krátká vzpomínka s položením květin.

Z významných hostů se slavnosti zúčastnila Kateřina Konečná, poslankyně Evropského parlamentu, pozvání přijali zastupitelé z Moravskoslezského kraje zvolení za KSČM, Alena Grosová a Ivan Strachoň.

Také byli účastni laureáti Ceny Vladislava Vančury z minulých let. Vydařenou akci pro spokojené návštěvníky přichystali členové Spolku Vladislava Vančury z Háje ve Slezsku.

(lud)

FOTO – Ladislav LUDVÍK

20. 6. 2017  (lud)