Výživa trávníku a dřevin uprostřed léta

Všechny rostliny v červenci uvítají zavlažování a přihnojování v množství a složení hnojiva podle konkrétních potřeb. Kvetoucím rostlinám často chybějí fosfor a draslík. Přihnojte je proto plným hnojivem, z organických jsou vhodné například slepičince (doma zkvašené či zakoupené v granulované či tekuté formě).

Hnojení trávníku

Hnojíme plnými hnojivy s obsahem hořčíku. Jednoduchá a levná je aplikace plného minerálního hnojiva. Na 1 m2 potřebujeme vždy 40 g hnojiva. Jednoduché a bezpečné, avšak dražší je používání speciálního trávníkového hnojiva s dlouhodobým účinkem. V tomto typu hnojiva jsou živiny upraveny podle potřeby trav. Dávkování koncentrátu je vždy uvedeno na obalu.

Trávník zásadně nehnojíme v suchých horkých dnech, za přímého slunečního žáru, a když je tráva zcela mokrá.

Tři způsoby hnojení:

hnojivou zálivkou (aplikace konví, hodí se pro menší plochy);

rozmetením tuhého hnojiva rovnoměrně po celé ploše před zálivkou;

rozmetením tuhého hnojiva rovnoměrně po celé ploše před deštěm.

Na větší plochy se vyplatí pořídit rozmetadlo, existují ruční i motorová.

Po rozhození hnojiva musí ihned zapršet nebo musíme trávník zavlažit dostatečným množstvím vody.

Zálivkou hnojíme jen malé plochy pomocí konve. Hnojivo se sice dostane do půdy ke kořenům prakticky ihned, ale na větší plochy nelze bez mechanizace kapalná hnojiva dost dobře aplikovat.

Přihnojování ovocných stromů

I v tomto období je vhodné doplnit ovocným stromům chybějící živiny. Dusíkatá hnojiva ale použijeme již jen tehdy, pokud by to mělo pro strom léčebné účinky.

Protože hlavní množství kořenů ovocných stromů, jimiž jsou přijímány živiny, je v hloubce zhruba do 80 cm, je hloubkové hnojení účinnější než povrchové, kdy velkou část výživných látek »sežere« povrchová vegetace, většinou tráva. Velký význam má hloubkové hnojení zejména pro zatravněné sady a pro stromořadí, kde je povrchové hnojení velmi málo účinné. K hloubkovému hnojeni se používají vodní roztoky průmyslových hnojiv (nebo také močůvka obohacená superfosfátem). Většinou se do hloubky aplikují jen fosforečná a draselná hnojiva. Pouze u slabě rostoucích stromů a u stromů ve stromořadích a v zatravněných sadech se dává plné dusíkatofosforečno­draselné hnojeni (NPK).

Hloubkové hnojení má značný význam pro obohacení spodních vrstev málo zásobených fosforem a draslíkem. Hloubkové hnojeni je vhodné jak na podzim, tak i na jaře nebo během vegetace. V nezatravněných ovocných zahrádkách se hloubkové hnojení fosforem a draslíkem osvědčuje v kombinaci s povrchovým hnojením. V době vegetačního klidu používáme hnojivé roztoky koncentrace 7 — 1O %, v době vegetace 3-5 %. K přípravě roztoků jsou z dusíkatých hnojiv vhodné síran amonný, ledek amonný s vápencem nebo močovina. Fosfor získáme vyluhováním práškovitého superfosfátu. Z draselných hnojiv používáme draselnou sůl, síran draselný nebo Kamex, z hořečnatých Kieserit.

Pro profesionální hloubkové hnojení se vyrábějí tlakové injektory. My používáme jednodušší tyčové injektory, které zapichujeme do půdy do hloubky 35-40 cm. V menších zahrádkách, kde toto zařízení nemáme, používáme k vyhloubení otvorů do půdy železnou tyč nebo rýč. Otvory děláme pod korunou. Rovněž je možno roztoky hnojiv nalévat do brázd vyhloubených podél okrajů korun nebo pod nimi. Jednoduchým řešením pro zahrádkáře jsou krátké plastové odpadní trubky o průměru alespoň 10 cm, které můžeme na místě nechat trvale.

Jiří NUSSBERGER

20. 7. 2017  Jiří NUSSBERGER