Hlas z praxe = hlas rozumu

Sankce. Zdá se, že to je nejčastěji užívaný klacek v soudobé mezinárodní politice. Sankce se aplikují - jak je v kraji zvykem - jen proti některým státům či národům, protože dvojí metr, žel, přetrvává jako princip všeho mezinárodního dění. Co je umožněno některým, a ihned patřičně mediálně »vysvětleno«, druhý nemůže…

[o]

Tak například sankce vůči Severní Koreji za její jaderné testy. Na stole jsou návrhy na další zpřísnění sankcí. Že je to »neužitečné a neúčinné«, vzkázal v tomto týdnu ruský prezident Putin: »Budou jíst trávu, ale nevzdají se jaderného programu, dokud se nebudou cítit v bezpečí.«

A to je základ. KLDR – ať si o jejím režimu myslíme cokoli – se v bezpečí necítí. Se vzplanutím aktuální »korejské kauzy« na to upozornili někteří koreanisté a i na předvčerejší česko-čínské konferenci nazvané Společné zájmy EU, Česka a Číny v měnícím se světě o tom byla řeč. Bývalý ministr obrany a někdejší diplomat Miroslav Kostelka jen tak mimoděk v diskusi poznamenal, že současný stav je důsledkem desetiletého procesu, »kdy do někoho tlučete, že je nepřítel«. Zkrátka zahánění do kouta nemůže vést k ničemu dobrému.

I co se týče ekonomických sankcí vůči Rusku, je to jasně kontraproduktivní, zdůraznil v pořadu Českého rozhlasu Řeč peněz ředitel Saxo Bank pro ČR, Slovensko a Maďarsko Pavel Drahotský. Sankcemi byla »ruská ekonomika dotlačena k restrukturalizaci, snaží se stávat soběstačnou, což je pro ni dobře. Pro nás, ostatní importní partnery, ne úplně šťastné«. Je dokonce přesvědčen, že ruská ekonomika po těchto sankcích vyjde daleko zdravější.

Ekonomický rada českého velvyslanectví v Moskvě Martin Bašta je konkrétnější: Jsou některé segmenty, které jsou bohužel pro české dodavatele na přímý vývoz do Ruska již zavřené, například dopravní zařízení. Není možné dodat nové české tramvaje do ruských měst, kde již jezdí. Takže - omezili jsme si sami sobě exportní možnosti. To nesděluji já, nýbrž bankéř Drahotský.

Škoda, že agilním vládním politikům neradí lidé z praxe jako tento ekonom chápající souvislosti: »V konečném důsledku pro nás všechny je lepší, když každému Evropanovi, včetně každého Rusa, se bude ekonomicky dařit dobře, pak politické výmluvy jejich reprezentantů budou méně relevantní. Teď ekonomicky vytváříme společného nepřítele v podobě Západu, a tím pádem se politicky daří Rusku lépe,« poznamenal Drahotský a připomněl upevňující se Putinovu popularitu.

Politici USA a Evropské unie zužují své funkce na uplétání biče tu na toho, tu na jiného, a málokdy používají rozum a zdravou úvahu. Ostatně řekněte, kolik je opravdových státníků v současném světě? Jedině vzájemné pochopení a propojení ekonomik, tedy užší spolupráce, vedou k prosperitě a míru. Tato vzájemnost je dnes již existenční. Každý, kdo je vyčleňován, se stává nevyzpytatelným a, jak dokládá příklad Koreje, zdrojem neklidu pro ostatní. Proč tuto jednoduchou zásadu nechápou politici, kteří se hlásí k Západu?

Monika HOŘENÍ

9. 9. 2017  Monika HOŘENÍ