Vláda si na boj se šmejdy vzpomněla až teď

Smlouvy uzavírané po telefonu by mohly být účinné až od okamžiku, kdy spotřebitel nabídku podepíše. Spotřebitel by také v budoucnu nemusel platit za plnění, které si výslovně neobjednal. S opatřeními počítá věcný záměr nového zákona o ochraně spotřebitele, který podpořila vláda.

Stínový ministr spravedlnosti KSČM a lídr její středočeské kandidátky do sněmovních voleb Stanislav Grospič posilování práv spotřebitelů, zejména seniorů čelících takzvaným šmejdům, jednoznačně podporuje. Nechápe však, proč vláda tak dlouho s takovým návrhem otálela. »Problematika takzvaných šmejdů je přece dlouhodobý problém a vláda mohla konat mnohem dříve. Ba co víc, nejenže nekonala, ale když se ve sněmovně objevil návrh, který tuto problematiku řešil, byla k němu vláda hluchá. I řada návrhů KSČM byla buď smetena, nebo jim vůbec nebylo dovoleno je projednat. Vláda dokázala o problému jen čtyři roky žvanit a vzpomněla si na možnost legislativní úpravy až nyní, kdy jde o hlasy voličů. To je smutné,« řekl Haló novinám Grospič.

A skutečně, vzhledem k říjnovým volbám a tomu, že se do voleb sněmovna již nesejde, rozhodne o dalším osudu úpravy až příští vláda.

Podle návrhu má být novou povinností obchodníka výslovně upozornit spotřebitele, že se objednávkou zavazuje k zaplacení. Materiál počítá i se zákazem předem zaškrtnutých políček v různých smlouvách. Obchodníci by podle návrhu nemohli účtovat poplatky spotřebiteli za způsob placení, pokud převyšuje jejich náklady. Stejně tak by nemohli používat pro komunikaci se spotřebitelem, s nímž mají uzavřenou smlouvu, telefonní číslo s vyšší než běžnou sazbou. Návrh nově stanovuje výčet ujednání, která budou vždy považována ve smlouvách za zneužívající.

Navrhovaný spotřebitelský kodex by měl v budoucnu nahradit příslušnou část občanského zákoníku. Nyní určuje práva spotřebitelů občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele. Vedle toho v této oblasti existuje řada zvláštních předpisů, třeba zákon o spotřebitelském úvěru či zákon o potravinách.

(ste)

19. 9. 2017  (ste)