Nebezpečí zvané »Rekonstrukce státu«

Největším nebezpečím pro fungování demokratického právního státu jsou vždy »skupiny nátlaku«, takovou skupinou je i tzv. Rekonstrukce státu. Nejde ani o politickou stranu ani o zapsaný spolek, ale o jakousi platformu, která se snaží zmařit svobodnou soutěž politických stran, která je podle Ústavy ČR základem fungování politického parlamentního systému naší České republiky.

KSČM upozorňuje již dlouhou dobu, že dosavadní vládnutí u nás, ať pod taktovkou ODS nebo ČSSD, provází rozsáhlá korupce. Tak, jak rychle se propadají volební preference některých, tak silně roste aktivita nepřipustit posílení pozic KSČM, k tomu slouží i kampaň právě tzv. »Rekonstrukce státu«.

[o]

Komunisté mají čisté ruce. Tím víc se »Rekonstrukce státu« snaží rozšířit aspoň pomluvu, že KSČM korupci »kryje«. Za »důkaz« vydává stanoviska komunistických poslanců hájících právo státních podniků na stejné podmínky jako soukromá konkurence. Opíráme se o ústavní právo na stejný obsah a ochranu všech druhů vlastnictví. Když si obchodní tajemství sloužící vlastnímu zisku střeží privátní sektor, to právo mu přiznává i »Rekonstrukce státu«. Zato státnímu sektoru, jehož podnikání je výnosem celé republiky, se snaží vnutit pravý opak. »Rekonstrukce státu« tak pokorně slouží jen nekalé konkurenci namířené proti vlastní zemi.

»Rekonstrukce státu« se ukazuje jako likvidátor veřejného sektoru a je zcela závislá na soukromém byznysu, jehož zájmy prosazuje proti vlastní zemi. Ptejme se, proč ji řídí personál právní kanceláře najímané firmami v konkurenčním poměru k českému státnímu sektoru? A kdo samu »Rekonstrukci státu« financuje? Skutečně jen »tisíce jednotlivců«, jak to halasně deklaruje? Anebo hlavně skupina firem zainteresovaných na státních zakázkách České republiky – a ochuzujících přitom její pokladnu leckdy i svým napojením na zahraniční »daňové ráje«?

KSČM je jedinou parlamentní stranou nezávislou na korupčních chapadlech. »Boj proti korupci« v podání tzv. »Rekonstrukce státu« se sám ukazuje jen výnosným kšeftem a slouží byznysu obohacujícím se na úkor všech občanů naší země.

TISKOVÁ ZPRÁVA KSČM

17. 10. 2017  TISKOVÁ ZPRÁVA KSČM