Manuál pro lékaře o domácím násilí

Světová zdravotnická organizace v České republice (WHO ČR) představila 16. října v Senátu v rámci semináře »Domácí násilí, Česká republika a svět. Prevence - priorita zdravotnictví« manuál pro lékaře. Brožura s názvem »Domácí násilí a genderově podmíněné násilí« má pomoci lékařům a lékařkám rozpoznat následky domácího násilí a preventivně působit v této oblasti.

»Na základě českých i zahraničních zkušeností víme, že samy oběti si přejí, aby se lékaři o problematiku násilí při své praxi zajímali. Nejen z tohoto důvodu, ale zejména s ohledem na dlouhodobé následky násilí na zdraví a kvalitu života je nezbytné, aby se včasná detekce a identifikace násilí stala součástí lékařských prohlídek a ošetření,« uvedla vedoucí kanceláře WHO ČR Alena Šteflová.

Vznik publikace podpořil olomoucký senátor Lumír Kantor, člen výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Tento výbor ve spolupráci s WHO ČR seminář pořádal. »Domácí násilí může být součástí našeho úzkého nebo širšího okruhu a nikdo by nad tím neměl zavírat oči. Jeho odhalení bývá velmi složité, protože jeho důsledky, ať už fyzické nebo psychické, zůstávají velmi často skryté. O to víc je nutná příručka, která zvýší ostražitost lékařů, sester nebo sociálních pracovníků. Právě ti mohou v mnoha případech předejít tragédii, ve kterou může domácí násilí vyústit,« uvedl senátor Kantor.

Manuál vymezuje domácí násilí (psychické, fyzické, ekonomické a další) a genderově podmíněné násilí (sexuální zneužívání nebo obtěžování, šikana a další). Přináší návody pro jednotlivé zdravotníky, jak rozpoznat jeho možné projevy. Shrnuje také základní právní předpisy a potřebné kontakty. Diskuse ukázala také na nutnost dále se tématem zabývat a rozšířit doporučení obsažená v manuálu i pro další lékařské profese – praktické a dětské lékaře nebo geriatry, protože právě násilí na seniorech je rozšířeným a tabuizovaným tématem.

(za)

FOTO – archiv Senátu

 

17. 10. 2017  (za)