Golden Blot - Malujeme pro lepší svět

Namalovat obrázek. Pro mnohé zcela běžná činnost, pro některé záludný úkol. A pro někoho něco nepředstavitelného… A není to o tom, zda to »umí«, nebo »neumí«. Co když k tomu chybí něco tak základního, jako zrak? A přece i tak to jde!

Před několika dny jsem měl možnost zúčastnit se velmi zajímavé akce v krásných prostorách legendární Staré zbrojnice populárního pražského hotelu Kampa. Za účasti mnoha zahraničních hostů z diplomatického prostředí i uměleckého světa, zde byl při kulturně-společenském večeru zahájen mezinárodní charitativní projekt Golden Blot - Malujeme pro lepší svět.

Ve své podstatě se jedná o cestu Evropou se srdcem na dlani, mající za úkol udělat prostřednictvím malování obrazů VIP osobností kus práce pro udržitelnost bezpečného a tvůrčího života na světě. A to v rámci podpory OSN programu AGENDA 2030, jehož součástí je program UNESCO, WHO a United Nations Global Compact.

[o]

V principu jde o to, že prakticky každá významná osoba doma i v zahraničí má vlastní neziskovou společnost či nadaci, nebo některou ve své zemi podporuje. Jde o to v tomto směru spojit síly a prostřednictvím Golden Blot získat prostředky pro další charitativní činnost, jako je kupříkladu podpora evropských kulturních a tvůrčích odvětví, kromě jiného usnadnit sociálně slabým seniorům cestu ke kvalitnímu stáří či konkrétně v České republice umožnění tvůrčí malby nevidomým osobám unikátní metodou Dino Čeča, která umožňuje nevidomým lidem z celého světa realizaci v dalším hodnotnějším životě a pomáhá k rozvoji jejich uměleckých aktivit.

Ku prospěchu potřebných

Projekt Malujeme pro lepší svět je hravá, a jak již potvrdila první akce v Praze, společensky lákavá forma, kdy během krátké chvíle namalují VIP osobnosti obraz, ať již klasickou formou nebo jmenovanou Čečovou metodou.

Dílo je pak signováno a posléze pro charitativní účely neziskového projektu vydraženo. Výhodou celého nápadu je skutečnost, že práce na obrazu netrvá dlouho a tento typ malování se dá zařadit k nejrůznějším kulturním, společenským i politickým a sportovním akcím, například v rámci mezinárodních filmových festivalů, hudebních vystoupení či zahraničních návštěv. Ve své podstatě se tedy jedná o originální projekt, který umožní našim i světovým osobnostem namalovat díky unikátní technické metodě obrazy, které by jako »nemalíři« nikdy takto nenamalovaly. Tím v jejich podání vzniknou originální díla, která signací podpisů budou vzácnou sběratelskou příležitostí.

Zlatá kaňka

Součástí slavnostního večera, který moderovala patronka projektu herečka Kateřina Brožová, byl i vznik kvarteta malířských »kaněk« z rukou nejpovolanějších. Jednalo se o vytvoření výtvarného návrhu ceny Golden Blot. Štětcem se tak oháněl kupříkladu velvyslanec Bulharské republiky Lačezarev Petkov, zástupce chorvatského velvyslanectví Stjepanka Nnenadič, zástupce ázerbajdžánského velvyslanectví Fahri Karimi, zástupce rady vlády pro Agendu 2030 v ČR Zdeněk Pernes, za podporovatele UNESCO Mimar Bach, majitel Swise Petroleum, a. g., za neziskové společnosti Marie Jelínková z Nadace ČEZ a další významní hosté.

Jak nám závěrem řekl předseda Golden Blot a spoluzakladatel projektu Jiří Oplt, kaňky jako umělecký artefakt spatří světlo světa ve firmě Swarovski a budou znamenat ocenění děl, osob i organizací, zapojených do projektu v jednotlivých zemích. Udíleny budou v kategoriích Národní, Evropská, Zlatá a Diamantová cena.

Čečova metoda

Před několika lety stál malíř Dino Čečo před zázrakem objevu své vlastní metody. Vznikla ve snaze otevřít svět umění těm, kteří mají tvůrčí talent a chtějí ho rozvíjet. Se zatajeným dechem hledíme na zázrak, kdy nevidomý člověk může namalovat obraz. Zdánlivě mu v tom brání částečná nebo úplná ztráta zraku.

Čečova originální metoda využívá haptického působení na čisté bílé plátno, pod nímž se nachází vrstva černé magmatické barvy, která se objeví až v okamžiku doteku. Zjednodušeně řečeno: pod plátno je nanesena speciální barva, která po doteku jehlicí prosakuje na plátno a tahy se jakoby samy tvoří obrazy. Právě tento moment je tím vznešeným a krásným uměním.

Obraz pak lze ještě speciální technikou nechat vystoupit na povrch a nevidomí si pak mohou obraz po vytvrdnutí barvy prohlédnout citlivými bříšky prstů.

Metoda nemá ve světě obdoby a zatím ani pokračovatele. Jedná se o metodu patentovanou, unikátní a jedinečnou. Umělec zároveň tuto protlačovací metodu obohatil o reliéf, díky kterému mohou nevidomí svá díla spatřit hapticky – tedy způsobem, který je jim hluboce vlastní. Díky Čečově protlačovací metodě, která je ojedinělá nejen u nás, ale i ve světě, nám nevidomí mohou otevřít svůj skrytý svět plný emocí, přání a fantazie.

Velký přínos této metody spočívá v tom, že nevidomým lidem umožňuje haptický pohled na umělecká díla jiných nevidomých. Cílem je také objevit talentované nevidomé děti a tento talent v nich nadále rozvíjet. Z nevidomých dětí se pak bez ohledu na jejich handicap mohou stát uznávaní umělci. I v tom je Čečova metoda zcela unikátní.

Při nečekaném, ale logickém zrodu své haptické malby stvořil také velké duchovní poselství: na abstraktním díle totiž v této podobě nelze nic změnit. Nelze se vrátit, něco zaretušovat, něco přemalovat. Vše na bílém plátně zůstane. Jako otisk myšlenky, emoce, vyřčeného slova. To, co jsme jednou řekli, nemůžeme vzít zpět. V tomto morálním poselství a nastaveném zrcadle se může objevit nahá pravda.

Zbyšek KUPSKÝ

FOTO – Roman BLAŠKO ml.

13. 11. 2017  Zbyšek KUPSKÝ