Goryczková: Budova Transgasu je unikátní!

Od zápisu historického centra Prahy do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO tento týden uplynulo pětadvacet let. Zhodnocení kladů či záporů si vytkla za cíl nynější mezinárodní konference Praha světová 2017. Probíhá v prostorách Národního muzea.

Jednání se účastní na čtyři sta specialistů a veřejných činitelů, včetně představitelů specializovaných vysokých škol. Přítomni jsou také zástupci z jedenácti zemí tří kontinentů, včetně představitelů UNESCO. Přijeli i zástupci 19 českých a moravských měst včetně Brna, Českého Krumlova, Litomyšle nebo Ostravy. Jednání podpořila historička Kateřina Bečková, činorodá aktivistka Klubu Za starou Prahu. Oproti očekávání se naopak jednání nezúčastnil končící problematický ministr kultury Herman. Nevyslal za sebe jménem MK ČR ani náhradníka.

Neformální průběh demokraticky vedených diskusí upozornil na některé kontroverzní problémy. Týká se to také plánované likvidace budovy bývalého Transgasu na Vinohradské třídě, v sousedství budovy Českého rozhlasu. »Je to stavba z architektonického hlediska velice významná, vlastně ojedinělá,« uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu (NPÚ) Naděžda Goryczková. »Zásadně proto nesouhlasím s její plánovanou demolicí, i když si současně uvědomuji jistou nesourodost v urbanistickém komplexu,« řekla. »Projekt budovy Transgasu totiž dokonale reflektoval světové trendy, platné v době vzniku tak osobité stavby. Měla by tedy zůstat v nezměněné podobě nadále.« Podle Goryczkové jde o »architektonicky mimořádně osobitý příspěvek v pražské zástavbě«.

Konference rovněž poukázala na špatnou současnou legislativu. Developeři totiž netrpělivě čekají na 1. leden 2018, kdy vejdou v platnost pro ně výhodné nové podmínky. Jsou ovšem naopak nebezpečné pro zajištění účinné ochrany památek.

(the)

7. 12. 2017  (the)