Pojem »sexuální harašení« má zlehčující ráz

»V poslední vlně kauz sexuálního násilí a obtěžování, která proběhla médii a sociálními sítěmi, jsme zaznamenali, že se stále často používá pojem ‚sexuální harašení‘uvádí se v mailu organizace Gender Studies. Mají-li ohlasy na sexuální obtěžování mít patřičnou váhu a vážnost a náležitou úroveň po formální i obsahové stránce, neměly by se v nich opakovaně vyskytovat podobné zavádějící pojmy.

Proto tato obecně prospěšná společnost oslovila lingvistku Mgr. Janu Valdrovou, Ph.D., aby vysvětlila, jak se má pro tuto problematiku používat správných výrazů, sexuální harašení vs. obtěžování. »Pevně věříme, že nás podpoříte ve snaze správně nazývat tento závažný společenský fenomén,« uvedl ve svém sdělení Josef Vošmik z Gender Studies. Tak si tedy rozeberme tyto pojmy.

Podle vyjádření lingvistky Valdrové používání pojmu sexuální harašení namísto obtěžování zlehčuje a ironizuje problém. Anglické sloveso harass totiž znamená znepokojovat, zneklidňovat. Oproti tomu české, částečně foneticky podobné, harašit znamená šramotit, připomíná nepříjemný zvuk a především vyvolává asociace typu: haraší mu/jí v bedně, haraší mu/jí ve věži. Zatímco české sloveso harašit má tedy primárně význam zvukomalebný, anglické vyvolává především asociace znepokojení a zneklidnění.

Výraz harašení navíc činí celý problém jakoby malicherným, protože harašení ve věži, harašení zbraněmi nebo harašení v komíně je svému okolí spíše směšné než nebezpečné. Harašit může myš v komoře – v každém případě odnímá výraz harašení danému problému jeho celospolečenský dosah. Ovlivňuje to postoje – co je malicherné a týká se jen konkrétních jedinců, kteří se v dané situaci neovládli, tím se společnost jakoby nemusí zabývat.

I s ohledem na tyto asociace se jeví překlad harašení, harašit nevhodný pro význam sexuálního obtěžování, což je termín, který doporučujeme používat coby nejvýstižnější, zdůrazňuje Gender Studies.

Platí to tím spíše, že za každou takovouto situací stojí znevažující až ponižující pocity a zkušenosti každého či každé, kdo se s tímto typem jednání setkal, ať už se jednalo a jedná o ženu či muže.

Organizace apeluje, aby se nepoužívalo označení sexuální harašení pro jeho zlehčující, bagatelizující až zesměšňující ráz, ale věcně a odborně správné označení sexuální obtěžování.

(za, mh)

30. 12. 2017  (za, mh)