S rozvojem akumulace elektřiny se počítá

Jaké místo mají bateriová úložiště v energetické koncepci státu, počítá se s podporou jejich budování a jestliže ano, jaká je cílová kapacita? Na to jsme se zeptali Ladislava Havla, ředitele Odboru elektroenergetiky a teplárenství Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Státní energetická koncepce ČR počítá s rozvojem akumulace elektrické energie především v návaznosti na rozvoj obnovitelných zdrojů energie, elektromobility, chytrých sítí a na potřeby v oblasti řízení elektrizační soustavy. Jedním z jejích cílů v elektroenergetice je v tomto směru podporovat rozvoj distribuovaných i centralizovaných systémů elektro-akumulace pro potřeby regulačních výkonů i využití v řízení distribučních sítí zejména na komerční bázi a v případě nezbytnosti při dosažení vysoké míry penetrace intermitentními zdroji elektřiny zavést i prvky povinné akumulace jako součásti některých typů zdrojů. Mezi její cíle v oblasti výzkumu, vývoje a inovací potom patří například i podpora projektů specificky zaměřených na technologie akumulace energie včetně pilotních projektů v přenosové soustavě a v distribučních sítích. Uvažuje se, že elektřina použitá k nabíjení akumulátorů bude buď odebírána z energetické sítě na tržní bázi, nebo by mohly být akumulátory nabíjeny elektřinou vyrobenou využíváním obnovitelných zdrojů energie. Z časového pohledu by se např. mohlo jednat o dobu, kdy je elektřiny na trhu přebytek a není pro ni jiné užití, tj. v době, kdy je její cena nízká.

Samozřejmě se nabízí vazba akumulace elektřiny na energetické zdroje, jejich výroba kolísá v závislosti na momentálních klimatických podmínkách.

Ztráty energie v úložišti

Celková účinnost bateriového úložiště se pohybuje kolem 80 % (ztráty 20 %). V této hodnotě jsou započítány veškeré ztráty celého systému (ztráty v baterkách, ztráty ve střídačích, ztráty na vývodovém transformátoru, včetně vlastní spotřeby (klimatizace, ventilace, osvětlení, napájení pomocných zařízení),  a to při obou cyklech (ztráty při nabíjení + ztráty při vybíjení).

Z pohledu účinnosti, resp. ztrát, je  v současné době bateriové úložiště nejefektivnější formou akumulace elektrické energie (účinnost např. vodní akumulace se pohybuje kolem 70 % (podle stáří technologie). Bateriové úložiště je možné umístit do vybraných lokalit – do místa potřeby, a tím dojde i ke snížení ztrát v distribuci elektřiny. Za efektivní považujeme spojení – kombinaci využívání OZE a baterie. Samovybíjení se u Li-ion technologie pohybuje okolo 3 % kapacity za 1 měsíc.

Kapacita baterií klesá s časem, provozní teplotou a počtem cyklů (jeden cyklus znamená plné vybití a plné nabití).

Rozhoduje investor

Rozhodující pro dimenzování parametrů bateriového úložiště je požadavek investora na výkon po určité době provozu a předpokládaný počet cyklů. Pokud se objeví např. požadavek, aby výkon úložiště byl za 10 let 1 MW a kapacita 1 MWh, počet cyklů nabití a vybití se předpokládá 6000, pak počáteční kapacita baterií bude cca 1,6 MWh.

Požadavek na garanci parametrů baterií po dobu 10 let je již v současné době častý. Celková životnost celého systému  se uvádí 20 let.

Jiří NUSSBERGER

29. 1. 2018  Jiří NUSSBERGER