Osvěta mezi středoškoláky a středoškolačkami

Ačkoli většina českých teenagerů a teenagerek ví o tom, že samovyšetření prsu a varlat má zásadní význam v prevenci onkologických onemocnění těchto orgánů, samovyšetření pravidelně provádí jen málo z nich. V českých rodinách se mezi rodiči a dospívajícími o samovyšetření moc nemluví – většina středoškolaček a středoškoláků netuší, zda se jejich rodiče sami vyšetřují.

Vyplývá to z průzkumu obecně prospěšné společnosti Osvětová beseda v rámci projektu Rakovina není náhoda, který již pět let probíhá na středních školách po celé republice (již jsme několikrát na tomto místě o projektu informovali). Projekt, v němž odborní lektoři a lektorky přibližují onkologickou prevenci včetně samovyšetření středoškolské mládeži, v roce 2017 podpořilo ministerstvo zdravotnictví, hlavní město Praha a městská část Praha 4. Dosud se konalo celkem 504 besed, kterých se zúčastnilo 18 709 mladých lidí.

Na otázku, zda má samovyšetření zásadní význam v prevenci rakoviny, odpovědělo kladně 68 % dotázaných. Na navazující dotaz, zda samovyšetření provádějí, odpovědělo ale kladně pouze 17,5 % studujících. Na otázku, zda samovyšetření prsu nebo varlat provádějí jejich rodiče, pak většina teenagerů (69 %) neznala odpověď, dalších 24 % odpovědělo záporně a pouze sedm procent vědělo, že rodiče se vyšetřují.

Průzkum se uskutečnil v období od září do listopadu 2017 na čtrnácti středních školách v Liberci, Dačicích, Ostrově, Ostravě, Opavě, Vysokém nad Jizerou, Českém Těšíně, Světlé nad Sázavou a Praze. Mezi školami převládaly střední průmyslové a integrované školy, z nichž se dotazování zúčastnilo dvanáct, zbylé dvě školy jsou gymnázia. Zaměřením škol je dáno genderové složení odpovídajících – z celkových 696 studujících ve věku od 15 do 19 let bylo 484 chlapců a 212 dívek.

Pokud by zastoupení dívek bylo mezi studujícími, kteří se průzkumu zúčastnili, vyšší, velmi pravděpodobně by byly výsledky pozitivnější. Mezi odpovídajícími dívkami totiž bylo výrazně více těch, které správný postup samovyšetření prsu znají, i těch, které samovyšetření pravidelně provádějí, než tomu bylo u chlapců. Samovyšetření podle výsledků průzkumu provádí téměř polovina (49 %) dívek, ale pouhá necelá čtyři procenta chlapců.

[o]

Zkušenost nutná pro prevenci

Také proto lektoři a lektorky používají k instruktáži a nácviku samovyšetření při besedách trenažery – modely prsu a varlat, v nichž mohou mladí lidé zkusit najít různé novotvary. Díky otevřenému a přátelskému přístupu lektorů a lektorek Osvětové besedy se po počátečním ostychu mnoho mladých lidí naučí, jak správně prsa či varlata vyšetřovat a jaké útvary hledat. Právě zkušenost s nahmatáním bulky může vést k včasnému odhalení nádoru při následném samovyšetření.

»Besedy ve školách mají jednoznačně pozitivní vliv na informovanost mladých lidí, kteří se běžně pohybují spíše mimo dosah osvěty, neboť většinově nesledují mainstreamová média, natož vzdělávací pořady. Zatímco ve skupině, která dotazník vyplňovala před zahájením besedy, vědělo, jak se má samovyšetření provádět, jen 34 % dotázaných chlapců a dívek, ve skupině, která odpovídala po skončení besedy, to bylo 64 %. Zásadní význam samovyšetření v prevenci a léčbě nádorů prsu a varlat připisovalo před besedou 53 % respondentek a respondentů, zatímco po besedě to bylo již přes 78 %,« řekla k výsledkům Zuzana Labudová, ředitelka Osvětové besedy.

Díky pozitivním referencím se do projektu zapojuje stále více škol. »Postupně se nám daří odbourávat stereotypní představu, že beseda o rakovině je vhodná spíše pro dívky, s níž se ve školách stále setkáváme. Mnoho teenagerů, a někdy i vyučujících, teprve při besedě zjistí, že právě nádory varlat postihují často mladé muže, a proto jsou pro ně informace o prevenci onkologických onemocnění a nácvik samovyšetření minimálně stejně důležité jako pro dívky,« uzavírá Labudová.

(za)

FOTO – Osvětová beseda

29. 1. 2018  (za)