Zeptali jste se - František Beneš odpovídá

Do bytové poradny Haló novin (e-mail: halonoviny@halonoviny.cz, písemně na adresu redakce Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1) chodí stále řada dotazů. O odpovědi jsme požádali experta na bytovou problematiku a stínového ministra KSČM pro místní rozvoj Františka Beneše.

Platba za komunální odpad

Nelíbí se mi vyhláškou uvedené poplatky za odpady v obci T., které nestanoví částku na osobu, ale na nemovitost. Tak se stává, že osoba, která žije v nemovitosti sama, platí roční poplatek s jedním odvozem za měsíc jako ten, který má ve své nemovitosti dvě až sedm osob. Je to velice nespravedlivé, ale tak to chodí, že chudí musí sponzorovat obecní zastupitele, kteří nehodlají provést změnu v platbách, protože by museli sami platit více. Již několik let na to upozorňuji, naposledy v minulém roce, kdy jsem jim argumentovala i tím, že kdyby změnili vyhlášku a platilo se jako ve slušných obcích, kterých je v okolí většina, výběr finančních prostředků by byl vyšší a spravedlivý, navíc ve vedlejší obci mají slevy na děti a seniory. Docílila jsem jen toho, že osamělý důchodce v obecním bytě zaplatí ještě o stovku více tj. 1150 Kč - odvoz jednou za měsíc, nebo odvoz dvakrát za měsíc 1650 Kč, každý si může vybrat. Domnívám se, že obec má primát ve výběru částky 1150 Kč od důchodce, který žije sám a z hubeného důchodu si hradí topení, opravy, a ještě má sponzorovat jiným za poplatky. Poraďte, co se dá s tím dělat a jestli je to vůbec správné. M. M., zasláno mailem

Poplatky za komunální odpad se určují buď podle zákona o odpadech, nebo podle zákona o místních poplatcích. Tento postup musí být v celé obci jednotný. Poplatníkem je každý, kdo má v obci trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost, tedy například i rekreační objekt. O výběru formy rozhoduje zastupitelstvo obce. Podle mne je pro vesnice nejvhodnější formou platba podle zákona o odpadech, kdy je placeno podle četnosti odvozu popelnic, tedy možno i nepravidelně podle potřeby známkami na popelnice. Právě to je vhodné pro rekreační objekty, které jsou užívány nepravidelně. Výše platby je vždy cenou regulovanou, pokrývá jen náklady na likvidaci odpadu. Záleží tedy na formě, kterou zvolí zastupitelstvo obce, při porovnání ceny mezi obcemi je toto třeba zvážit.

Porušování stanov

Je porušování stanov SVJ trestný čin? A. Z., zasláno mailem

O tom by musel rozhodnout soud. Upozorňuji, že SOUD sám rozhoduje, že podání je tak závažné, že se jím vůbec bude zabývat. Vždy by mělo jít o konkrétní případ, který je jako trestný čin vyjmenován v zákonech, zde např. o špatnou správu majetku se vznikem škody nebo omezování osobní svobody. Společenství vlastníků má i jiné možnosti, pokud by nešlo přímo o závadové jednání člena výboru. DOPORUČUJI vše řešit doma. To má velký význam i pro soužití v domě.

Hlasování per rollam

Může být účetní závěrka společenství vlastníků nebo bytového družstva schválena metodou per rollam, když platí, že musí být projednána (na shromáždění či na členské schůzi) do šesti měsíců po skončení účetního období? V. Z., Praha 4

Pro rozhodování shromáždění nebo členské schůze per rollam platí, že možnost takového rozhodování musí dovolit stanovy. Pokud tomu tak je, může shromáždění nebo členská schůze rozhodovat per rollam. Pokud není ve stanovách přímo uvedeno, o jakých záležitostech lze a o kterých nelze per rollam rozhodovat, platí, že takto lze rozhodovat o všech otázkách v působnosti shromáždění či členské schůze. Členové společenství vlastníků nebo bytového družstva musí mít předem k dispozici potřebné podklady, nejlépe aby byly součástí pozvánky na shromáždění vlastníků nebo na členskou schůzi bytového družstva.

Zbyšek KUPSKÝ

2. 2. 2018  Zbyšek KUPSKÝ