Zjuganov k ruským prezidentským volbám

Dne 18. března se budou konat v Rusku volby prezidenta. Kompetence prezidenta v Rusku se nedají srovnat s kompetencemi prezidenta v ČR, jde spíše o jakýsi absolutismus. Proto jde ruským komunistům (z parlamentní KPRF) a vlastenecké levici o mnoho. Vítězství jejich kandidáta Pavla Grudinina (58) by znamenalo rozhodný obrat doleva.

V článku Lež a provokace nás nezastraší, publikovaném 12. ledna, uvedl Gennadij Zjuganov, předseda ÚV KPRF v »Prohlášení Předsednictva ÚV Komunistické strany Ruska« k nastupující volební kampani následující:

V posledních letech se všechny volební kampaně vyznačovaly podvody, klamem, falsifikacemi a využíváním nejšpinavějších politických technologií. Dávno byla odhozena hesla o demokracii, občanské společnosti a spolupráci všech politických stran pro blaho Ruska.

Masmédia pravidelně šíří lži o vedení KPRF, stranických aktivistech, zejména o těch, kteří se účastní voleb. Novým cílem jejich útoků se v předvolební prezidentské kampani stal kandidát na prezidenta, navržený komunisty a vlasteneckými sílami, Pavel Grudinin.

V posledních dnech proběhla celá řada provokací. Je šířeno obrovské množství lživých obvinění našeho kandidáta. Pseudokompromitující materiály jsou šířeny nejen tiskem, ale hlavně prostřednictvím sociálních sítí. Vylhaných obviňování Grudinina je nesmírné množství.

Na sídlišti Sovchozu Lenin, kde je Grudinin ředitelem, spálila opozice propagační balon se znakem KPRF. Provokatéři při tom ohrozili i životy občanů, protože konstrukce balonu byla umístěna na obytném domě. Útoky proti sovchozu a jeho zaměstnancům se táhnou léta. Příčiny jsou obecně známé:

Krize

V Rusku je sociálně-ekonomická krize. Roste lidový odpor proti politice současné vlády. Místo řešení krize a odstranění jejích příčin - obratu od liberálního kurzu, usiluje vláda o potlačení jakéhokoli odporu lidu...

Političtí aktivisté a kandidáti, představující KPRF, se stávají oběťmi pronásledování a provokací. Současná policie zabavuje stranické propagační materiály, hlavně v oblastech vzdálených od Moskvy.

Dnes, v předvečer pro Rusko osudových voleb, se ruská oligarchie a její spojenci, zkorumpovaní činovníci a administrativa, polekali silného konkurenta, kterým je komunistický kandidát, tzv. rudý ředitel Sovchozu Lenin - Pavel Grudinin.

Neměnný postoj

Odsud pochází i propagandistická hysterie a nejrůznější lži. Náš postoj k řešení rozhodujících otázek společenského života zůstává pevný, důsledný, neměnný a zásadový. I nadále budeme odhalovat protilidový charakter liberální vládní politiky a prosazovat realizaci našeho programu.

KPRF i její prezidentský kandidát budou otevřeně vystupovat proti loupežnému kurzu oligarchie a vlády, proti útokům na práva a svobody pracujících. Proti všem provokacím a tlakům postavíme mobilizované komunisty a konsolidované národně-vlastenecké síly. V Rusku nastal čas změn a my je uskutečníme.

K tomu chce Pavel Grudinin realizovat tato opatření:

1. Změnit ekonomickou strategii.

Prioritou se stane materiální zabezpečení lidových mas a nikoli smeček oligarchů, plnění zájmů prostého člověka a ne »tlustých kocourů«. K tomu je potřeba ostrý obrat kurzu od oligarchického kapitalismu k sociálnímu státu. Bohatství Ruska, přírodní, průmyslové a finanční zdroje budou sloužit lidu. Po (Grudininově) zvolení prezidentem bude provedeno znárodnění strategicky důležitých systémových odvětví průmyslu, elektroenergetiky, železnic, spojů a hlavních bank.

Stát zavede monopol na výrobu a prodej alkoholu. Tím dá impuls rozvoji ekonomiky a přinese do státní pokladny triliony rublů ročně; umožní vytvořit státní rozpočet rozvoje, který nahradí současný rozpočet zbídačování a degradace.

2. Obnovení ekonomické suverenity Ruska.

Vláda má k dispozici několik trilionů rublů. Tyto kolosální částky však ovládají zahraniční finanční organizace. Triliony rublů, které leží v bankách a dluhových obligacích USA, poslouží jako investice do výroby, vědy a školství. Nová vláda zbaví ruskou ekonomiku totální závislosti na dolarech. Vytvoří finanční systém, který bude sloužit zájmům státu a občanů. Dojde k omezení přístupu zahraničního spekulativního kapitálu na ruský trh. Rusko vystoupí z WTO (Světové obchodní organizace - pozn. red.). Pouze za čtyři roky členství v této organizaci ztratilo Rusko více než trilion přímo a nepřímo více než pět trilionů rublů.

3. Úvěrové zdroje poslouží obnovení ekonomiky.

Dojde ke snížení úrokových sazeb na bankovní úvěry. Vláda ukončí divoký vývoz financí do zahraničí. Všechny volné finanční prostředky budou zkoncentrovány do investic a budou sloužit k rozvoji domácí produkce a člověka. To umožní rozsáhlý vliv na ekonomiku. Podpoříme malé a střední podnikání. Dojde k ukončení jejich škrcení nadnárodními monopoly. Nový finanční systém zajistí poskytování levných, dlouhodobých bankovních úvěrů.

4. Nová industrializace, modernizace ekonomiky a zavedení inovací.

Tento proces se musí opírat o vědu a zavádění nových technologií. Důraz bude položen na aktivní rozvoj odvětví, která zajišťují technologický pokrok: mikroelektroniku, biotechnologie, robotizaci, výrobu obráběcích strojů. Nové politické vedení zvýší podíl zpracovatelského průmyslu v ekonomice z 15-20 % na 70-80 % tak, jak je tomu ve vedoucích státech světa.

5. Zajištění potravinové bezpečnosti Ruska, překonání stavu, při kterém je značná část potravin dovážena ze zahraničí. Nový život poskytne venkovu program jeho rozvoje.

Dojde k obnovení zemědělské výroby, sociální infrastruktury a zemědělského prostředí. Vláda k tomu bude každoročně vydávat 10 % výdajů ze státního rozpočtu. Budou obnoveny bývalé sovětské státní normy »GOST« a zavedena trestní odpovědnost za nedodržování složení potravin.

6. Za historický úkol považuje budoucí prezident a vláda zajištění obrody »provinciálního« Ruska.

Dojde k vyrovnání možností regionálních rozpočtů. Bude provedena plynofikace venkova, zaručena podpora malých měst, vesnic a osad. Na venkov se navrátí školy, nemocnice a ostatní sociální infrastruktura. Zemní plyn, elektřina, voda a kanalizace bude zavedena zdarma do soukromých domů občanům v malých městech a vesnicích.

7. Stanovení a kontrola cen základních potravin a zboží, tarifů nájemného.

Omezíme apetit monopolů, ukončíme spekulativní růst cen základních potravin a služeb. Snížíme ceny léků a ceny jízdenek. Nájem nebude smět být vyšší než 10 % příjmů rodiny.

8. Spravedlivé daně.

Zavedeme progresivní daně pro bohaté. Daně pro chudé budou zrušeny. Daňový systém bude vytvářen tak, aby stimuloval investiční a inovační činnost podniků. Bude likvidována DPH, která škrtí náš průmysl. Bude zrušena daň za osobní dopravu.

9. Obnova garance osmihodinové pracovní doby, lidé dostanou práci a odpovídající platy a mzdy.

Stanovíme minimální plat 25 000-30 000 rublů (9000-11 000 Kč). Lidé práce si začnou důstojně vydělávat, odpočívat a obnovovat své síly. Zaručíme zaměstnání pro mládež. Absolventům státních vysokých škol budeme garantovat první pracovní místo. Zahájíme programy přeškolování a zvyšování kvalifikace.

10. Rozbíjení sociální sféry bude zastaveno.

Zaručujeme bezplatné středoškolské i vysokoškolské vzdělání a zdravotnictví. Vrátíme každoroční bezplatné zdravotní prohlídky. Určíme normy pro financování vědy, vzdělávání a zdravotnictví ve výši alespoň sedm procent státního rozpočtu. Stát bude platit všechny výdaje za léčbu těžce nemocných osob, zvláště dětí. Tělovýchova a sport se stanou vlastnictvím lidu, nejdůležitějším nástrojem upevňování zdraví národa.

11. Mateřství a péče o děti dostanou všestrannou podporu.

Obnovíme systém předškolní výchovy, zaručíme místo pro dítě v mateřské školce a ve školní družině. Skutečností se stanou rozvoj masového dětského sportu, zájmové kroužky a tvůrčí vzdělávání. Zvýšíme přídavky na děti a rozšíříme je do věku tří let. Stát bude dotovat výrobu zboží pro děti.

12. Občané dostanou důstojné důchody.

Okamžitě schválíme zákon »O dětech války«. Udržíme současný věk pro odchod do důchodu. Vrátíme zvyšování důchodů pro pracující důchodce. Zvýšíme důchody pro vojenské důchodce. Zaručíme starobní důchod ve výši alespoň poloviny platu.

13. Ochráníme duševní zdraví národa.

Obnovíme vlastní, národní kulturu. Všestranně podpoříme muzea, divadla a knihovny.

14. Zaručíme masovou výstavbu kvalitních a dostupných bytů.

Zajistíme bydlení pro mladé rodiny a likvidaci domů, které jsou v havarijním stavu. Cena poskytnutých hypoték se nebude zvyšovat. Úroky budou představovat pouze tři až čtyři procenta. Početným rodinám a mladým rodinám bude poskytována hypotéka na 30 let.

15. Ukončení nenasytnosti lichvářů.

Zajistíme dluhovou amnestii pro oběti lichvářských organizací. Zavedeme trestní odpovědnost za vtahování lidí do dluhových pastí.

16. Zajistíme ochranu přírody.

Prosadíme zákaz jak na privatizaci, tak i na dlouhodobý pronájem lesních a vodních zdrojů. Praxe převodu lesů a parků na stavební parcely bude ukončena.

17. Zaručíme obranyschopnost a bezpečnost země a vysoký vědecko-technický potenciál obranného průmyslu.

Dojde k podstatnému zvýšení bojové pohotovosti ozbrojených sil Ruska a prestiže vojenské služby i služby v policii.

18. Spravedlivé soudy budou na straně zákona, občana a společnosti, a nikoli oligarchie.

Zaručíme skutečnou nezávislost soudů a vyšetřovacích orgánů na orgánech výkonné moci. Zajistíme volitelnost soudců, rozšíříme kompetence porotních soudů na kauzy o extremismu a korupci nejvyšších mocenských orgánů. Nevinně odsouzení patrioté budou osvobozeni a rehabilitováni. Stejně tak i řadoví, odsouzení manifestující. Nebudou osvobozeni provokatéři, křiví svědkové a organizátoři nezákonných akcí.

19. Obnova systému lidovlády a lidových reprezentantů.

Vrátíme lidu právo na referendum k rozhodujícím otázkám. Parlament již nebude poslušným schvalovatelem zákonů, které mu jsou vnucovány shora, ale skutečným shromážděním představitelů lidu. Dojde k rozšíření jeho pravomocí.

Funkce prezidenta bude kontrolovatelná. Funkci bude možné vykonávat pouze 2x4 roky za celý život. Proces odvolání prezidenta bude zjednodušen. Bude vytvořena Nejvyšší státní rada, bez jejíhož schválení nebude moci být přijato ani jedno zásadní rozhodnutí prezidenta země. Volby všech úrovní budou skutečně rovné a svobodné, s tvrdým zásahem při zjištění jakýchkoliv přestupků a machinací při sčítání hlasů.

20. Zvýšení kvality řízení státu.

Zvýšíme odpovědnost prezidenta za vytváření rady ministrů a odpovědnost vlády za její rozhodnutí. Vládu bude i nadále schvalovat Státní duma. Ministři budou veřejně jmenováni prezidentem. Centrální banka bude pracovat pod kontrolou státní moci a jejím hlavním úkolem se stane rozvoj průmyslu. Účetní dvůr se stane nejvyšším a zcela nezávislým kontrolním orgánem. Reálné zastavení korupce přinese ekonomický i morálně politický efekt.

* * *

Pavel Grudinin - nezávislý lidový kandidát sjednocené levice pro volby ruského prezidenta, který za své životní krédo má známé »nelhat a nekrást« - vyjádřil po zaregistrování pro volby prezidenta Ruské federace své přání: »Doufá, že předvolební kampaň se uskuteční bez špíny a podvodů tak, aby vešla do dějin Ruska jako nejčestnější a nejčistší.«

Předseda KPRF Gennadij Zjuganov, který je předsedou Grudininova volebního štábu, ke společnému kandidátovi levice a vlasteneckých sil ještě na zasedání ústřední volební komise uvedl: »Pavel Nikolajevič ví, jak vyvést Rusko z ekonomicko-sociální krize a zvýšit životní úroveň obyvatelstva. Jeho sovchoz 'V. I. Lenina' se rozvíjí dokonce i v mimořádných podmínkách krizí a sankcí.«

Jurij Boldyrev, zástupce předsedy volebního štábu, prohlásil, že Grudinin nepatří k těm kandidátům, kteří léta vyřvávají, že chtějí být prezidentem. Je to člověk, který pracoval a pracuje ve vedoucím kolektivu. Nyní jsme vytvořili jednotný, rozsáhlý vedoucí kolektiv, jaký v Rusku před volbami nikdy nebyl. Boldyrev dodal: »Náš kandidát byl vybrán osobnostmi, které ho dobře znají.«

Byl i členem vládní strany Jednotné Rusko, ze které ale již dávno vystoupil. Dnes Grudinin říká, že Putin lže o růstu příjmů obyvatelstva... Pokud moc umožní masové a čestné volby, tak i když Grudinin nezvítězí, Putin bude nucen korigovat svůj kurz vlády. Jen to by již znamenalo pozitivní krok dosažený komunisty. Lidu však do voleb zůstává šance na změnu, na východisko ze současné slepé uličky.

Budou ale volby skutečně čisté? Grudinin, dlouholetý poslanec moskevské oblastní Dumy, potřetí, v roce 2010, již nebyl zvolen. Volební komise ho odmítla registrovat. Údajně pro falešné podpisy občanů na volebních listech. Bylo to však proto, že kandidoval za komunisty... Rozhodnutí volební komise bylo totiž později zrušeno Nejvyšším soudem.

P. N. Grudinin je aktuálně členem expertní rady při vládě Ruské federace a místopředsedou Výboru pro rozvoj zemědělskoprůmyslového komplexu v Obchodně-průmyslové komoře RF. Kým bude po 18. březnu 2018?

Karel KLUZ

5. 2. 2018  Karel KLUZ