Spinalonga u břehů Kréty, ostrov malomocných

Po dohodě Řeků s Kréťany, kdy malý opevněný ostrov poblíž Kréty - Spinalonga - po turecké nadvládě přešel pod jejich správu, na něm bylo začátkem dvacátého století zřízeno leprosárium, kam byly odváženy stovky malomocných, tedy lidí nemocných leprou. Rozhodla o tom krétská vláda v roce 1903.

A zdá se až neuvěřitelným, že tuto zcela izolovanou kolonii malomocných, tento úplně uzavřený svět, omývaný vodami Egejského moře, opustil poslední pacient teprve až v roce 1957, tedy před pouhými šedesáti lety, když se na tom usnesl řecký kabinet. Zdejší leprosárium bylo zrušeno jako poslední takové oficiální místo v Evropě.

Boj s leprou

Lepra (též malomocenství či Hansenova nemoc) je infekční onemocnění způsobené bakterií Mycobacterium leprae, která má sklon napadat periferní nervy a jiné chladnější oblasti těla – kůži a sliznice, uvádí o této nemoci Wikipedie. Nevyhnuli se jí ani Evropané, a to jak chudí, tak i bohatí. Zemřel na ni také historicky nejznámější z nemocných, syn Jana Lucemburského a bratr císaře Karla IV., Václav Lucemburský. Lidstvo se s touto chorobou, jak dokazují četné archeologické nálezy, potýkalo od pradávna a žel ještě nyní jsou jí ohroženi obyvatelé převážně Afriky a Asie. Po celá staletí se lidé snažili s touto nemocí bojovat, ale teprve až v tom dvacátém byly objeveny účinné léky. Do té doby byli nemocní leprou převážně soustřeďováni a izolováni na hodně odlehlých místech, kde často, bez jakékoliv lékařské pomoci a ve strašných podmínkách a velkých bolestech umírali.

Před temnou historií

Před touto temnou historií dosáhl ostrov Spinalonga (což v překladu znamená Dlouhý trn) svého rozkvětu v šestnáctém století, kdy zde Benátčané vybudovali přístav a mohutné opevnění, které po více než celé století nedokázali dobýt ani takoví válečníci, jakými v té době byli Turci, kteří pak ostrov ovládali do již zmíněného konce devatenáctého a počátku dvacátého století.

Zvědaví návštěvníci

V současnosti je neobydlený ostrůvek Spinalonga, na dohled od Kréty, cílem tisíců zvědavých turistů z celého světa, kteří se sem vydávají za zážitky a pro něž organizují krétské cestovní kanceláře plavby lodí nejen za poznáním pohnuté historie tohoto řeckého ostrova, ale i za koupáním v nádherně průzračném moři.

Pavel CHRUDIMSKÝ

FOTO – autor

21. 2. 2018  Pavel CHRUDIMSKÝ