Zdravotní péče pro ženy v USA napadena v den výročí »Roe vs. Wade«

Vláda Donalda Trumpa, notoricky nenávidějící ženy, křiklavě nadřazující bílé a odmítající potraty, načasovala nová drastická zákonná a nepřátelská federální usnesení na dny těsně před 45. výročím procesu Roe versus Wade (jedná se o rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, jímž byly legalizovány potraty). Tato usnesení byla základem každoroční demonstrace proti potratům ve Washingtonu, D. C.

Sněmovna reprezentantů schválila tzv. zákon na ochranu živě narozených, kteří přežili potrat. Tento zákon založený na pavědě a děsící taktice hlásá mýtus, že děti se během potratu ve druhém trimestru (do 24. týdne) »rodí živé« a lékaři na klinice je normálně vraždí. Obecné stanovisko je, že životaschopnost plodu, jeho schopnost žít mimo lůno, začíná od 25. až 26. týdne.

Zákon o živě narozených stvořený cynickou »Legislativou Američané jednotně za život« (Americans United for Life legislative), uvádí jako trest pro poskytovatele potratů pokutu, vězení do pěti let a možnou obžalobu z vraždy.

Jeden odborník popsal zákon jako normu napsanou někým, kdo »nemá ponětí, co to vlastně je potrat«. Jak uvádí výzkumný tým pro reproduktivní práva Guttmacherova institutu, na seznamu faktů z roku 2017, k 89 procentům všech potratů dochází v prvním trimestru (v prvních dvanácti týdnech), s 66 procenty v prvních osmi týdnech. Zákon odsoudil šéf předního amerického týmu porodníků a gynekologů coby další pokus odepřít ženám přístup k potratové péči »založené na důkazech«.

Trumpem kontrolované ministerstvo zdravotní a sociální péče (Department of Health and Human Services) uvedlo do provozu 18. ledna na Odboru lidských práv Oddělení svobody svědomí a víry (Conscience and Religious Freedom Division). Nabízí takzvanou ochranu svědomí těm poskytovatelům zdravotní péče, kteří nechtějí ošetřovat pacienty s odlišnou sexuální orientací nebo jim poskytovat zdravotní péči, čili prosazuje diskriminaci. Lidé s jinou sexuální orientací obvykle čelí »diskriminaci a špatnému zacházení« ze strany poskytovatelů. Plánují soudní spory.

Proti zájmu nízkopříjmových

Ministerstvo zdravotní a sociální péče v rámci protipotratových opatření 19. ledna zrušilo pokyn Obamovy vlády, jímž federální zákon zakazuje zastavit financování zdravotní pomoci těm poskytovatelům zdravotní péče, kteří nabízejí potraty. Zrušení, jež dovoluje federální vládě zakázat, aby jednotlivé státy proplácely organizaci Medicaid poskytování zdravotní pomoci skupinami, jako je Plánované rodičovství apod., vážně zasahuje miliony chudých žen, které jsou na takovém proplácení jim poskytnuté lékařské pomoci závislé.

Podle Kaiserovy nadace zahrnovala organizace Medicaid v roce 2015 téměř čtyři z deseti žen s nízkými příjmy v reproduktivním věku (15-44 let). To znamená, že když Trump napadá Medicaid, vede tím válku se ženami s neúměrně nízkými příjmy, většinou ženami »barevnými«, často osamělými matkami, invalidními, žijícími ve venkovských oblastech, často vystavenými domácímu násilí.

V roce 2015 byla Medicaid hlavním zdrojem veřejných financí při plánování rodiny, čítajíc 75 procent veškerých veřejných fondů, vydaných na antikoncepční služby a dodávky. Ale kvůli Hydeově dodatku schválenému v roce 1976 nejdou na potrat u chudých žen žádné finance vyjma nepatrného procenta v případě znásilnění, incestu nebo podmínek, jež ohrožují ženin život.

Jak říká Destiny Lopezová, jedna z ředitelek All Above Allm (koalice 130 seskupení bojujících za reproduktivní práva a spravedlnost, vystupujících za zrušení Hydeova dodatku), »je důležité pochopit, že Trumpova a Penceova vláda a náš protipotratový Kongres používají Hydeův dodatek jako zbraň k tomu, aby zbavily ženy možnosti rozhodnout se pro potrat. Chapadla Hydeova dodatku vidíme všude.«

Ale kanceláře Nových hlasů pro reproduktivní spravedlnost (New Voices for Reproductive Justice), jež obhajují černošské ženy a dívky v Pittsburghské oblasti, otevřeně agitují proti Trumpově programu. La‘Tasha Mayesová, zakladatelka a provozní šéfka New Voices, prohlašuje: »Povstaly jsme za budoucnost, kde můžeme rozhodnout, zda mít děti, porodit je, aniž bychom ohrozily svůj život, a vychovávat tyto děti bez strachu z hladu, násilí či diskriminace. Povstaly jsme za budoucnost, kde budeme žít v úctě, zdraví a spravedlnosti.«

Právě teď, v duchu rozhodnutí ve sporu Roe versus Wade.

Sue DAVISOVÁ pro www.workers.org

Překlad Vladimír SEDLÁČEK


Jedná se o případ Nejvyššího soudu Spojených států amerických, který se týkal zákazu interrupce. Na jedné straně stála Norma L. McCorveyová (rovněž známá jako Jane Roe), která žádala o potrat. Argumentovala tím, že je obětí znásilnění. Proti ní stál na straně státu Texas Henry Wade. Případ skončil 22. ledna 1973. Kauza započala v roce 1971. Vzhledem k délce soudního řízení se dítě narodilo dříve, než byl vynesen rozsudek povolující potrat.

26. 2. 2018  Sue DAVISOVÁ