Poslankyně se věnovala sociálním otázkám

Členka Poslanecké sněmovny Květa Matušovská se ve svém poslaneckém týdnu věnovala sociálním otázkám. Navštívila Dětské centrum ve Svitavách, kde se seznámila s provozem, ale hlavně ji zajímaly rodinné buňky, které ve městě fungují a jsou na vysoké úrovni. Děti zde mají opravdu krásné prostředí a hodné »tety«, které nahrazují rodiče.

Najdou zde zázemí i matky s dětmi, které se dostaly do svízelné situace a nemají kam jít. Učí se hospodařit a dostávají všechny druhy služeb.

Paní ředitelka si však stěžovala, a zcela právem, na velkou byrokracii, která tuto záslužnou práci brzdí. Rovněž nesouhlasí s tím, aby dětská centra řídilo ministerstvo práce a sociálních věcí, protože zde je zapotřebí odborně a zdravotně vyškolený personál, což musí zabezpečovat ministerstvo zdravotnictví.

[o]

V azylovém domě

Poslankyně Matušovská se jela také podívat do azylového domu Most naděje v Koclířově, který poskytuje pobytovou sociální službu partnerským nebo manželským párům a osamělým rodičům s nezletilými dětmi, a to po dobu zpravidla jednoho roku. Bytové jednotky jsou účelně a moderně zařízené, u domu je funkční dětské hřiště, v obci je základní škola pro 1. až 5. ročník i škola mateřská.

Vedoucí domova hovořila o potravinové pomoci, kterou mají k dispozici, kritizovala skutečnost, že do dneška není uzákoněn zákon o sociálním bydlení, který by byl nutný právě pro nízkopříjmové rodiny. Také není spokojena s tím, že existují různé dotace a projekty, ty se však nezabývají volnočasovými aktivitami dětí právě v takových zařízeních, jako jsou azylové domy. Květě Matušovské sdělila, že má obavy z roku 2020, protože tehdy končí výpůjčka obecního úřadu pro budovu a už nyní se musí řešit situace na další období.

Na úřadech práce

Poslankyně Matušovská zavítala také na úřady práce v Ústí nad Orlicí a Svitavách, které mají v kompetenci značnou část agendy týkající se právě sociálních služeb. I zde se setkala s kritikou na zbytečné papírování, měla by se změnit legislativa, hovořilo se o střídání pěstounské péče, což pro děti není vůbec vhodné, diskutovalo se o příspěvku na bydlení, ale i náplni úřadů práce. Stát by měl vytvořit takový mechanismus, aby všichni, kteří jsou zdrávi a mohou pracovat, pracovali.

Květa Matušovská, která je v tomto volebním období členkou sněmovního sociálního výboru, slíbila, že všechny náměty projedná a bude usilovat o nápravu. A jak je u ní dobrým zvykem, Dětskému centru ve Svitavách i azylovému domu v Koclířově věnovala finanční příspěvek.

Lidmila KRUŽÍKOVÁ

FOTO – autorka

23. 3. 2018  Lidmila KRUŽÍKOVÁ