Co jsme dali světu

V pražském Národním technickém muzeu (NTM) probíhá do středy výstava originálních dokumentů, jež tvořily součást podkladů k zápisu tří nových českých kolekcí do registru »Paměť světa« pod záštitou mezinárodní organizace UNESCO. V seznamu je dosud osm našich subjektů.

Certifikát o zápisu na mezinárodní soupis převzali nyní zástupci Moravského zemského muzea, které úspěšně nominovalo Archiv Leoše Janáčka, dále Národního technického muzea, které ve spolupráci s Národním památkovým ústavem zpracovalo nominaci historické Kynžvartské daguerrotypie, a také Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ta připravila společnou nominaci s maltskými partnery. Díky tomu ve světové konkurenci uspěly také Camociovy mapy obléhání Malty z roku 1565.

Registr Paměť světa vznikl v 90. letech minulého století. Má zachovat doklady o kulturním dědictví lidstva. Kromě typických knihovních dokumentů obsahuje také zvukové, filmové a archivní materiály. Další české nominace připravuje Národní muzeum (Dvořákův archiv) a Moravská zemská knihovna v Brně, spravující Mollovy mapové sbírky. Výhledově se uvažuje o nominacích dokumentů Laterny Magiky nebo archivního vysílání Československého rozhlasu. O významu Janáčkova díla ve světovém kontextu více na straně 9.

(the)

 

 

9. 4. 2018  (the)