Žádosti o dotace jen do konce měsíce

Přesně 30. dubna bude ukončen příjem žádostí do dotačního titulu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v Ústeckém kraji.

Nyní probíhají nepřetržitě kontroly již došlých žádostí. V případě, že budou uvolněny další finanční prostředky, budou do programu podle pořadí zařazeny i žádosti náhradníků. V Ústeckém kraji šlo v aktuální poslední výzvě na kotlíkové dotace o celkem 156 milionů korun.

Dosud bylo zaregistrováno 2053 elektronických žádostí. Zatím bylo mezi žadatele rozděleno zhruba 2,3 milionu korun. Každá žádost, která bude nyní doručena na krajský úřad, bude po kontrole veškerých náležitostí již vložena na seznam náhradníků. Žadatelé budou o všem informováni.

S ohledem na nedávné zjištění, že u kotlů Atmos C18S a C30S vyrobených od března 2000 byly uváděny na štítku výrobku chybné údaje týkající se třídy kotle, krajský úřad před několika dny oznámil, že žádosti o poskytnutí podpory právě na tyto kotle nesplňují dotační podmínky a všechny žádosti, které budou podány od data zveřejnění tohoto prohlášení, tedy od 29. března 2018, budou zamítnuty. Výrobcem Atmos bylo potvrzeno, že kotle C18S a C30S vyrobené od března 2000 mohou mít na štítku uvedenou nižší třídu kotle než třídu 3, kterou ve skutečnosti splňují. Kotle třídy 3 a výše nejsou přijatelné pro náhradu v aktuální vlně kotlíkových dotací.

Novinkou pro kotlíkové dotace v poslední výzvě vyhlášené 31. října loňského roku je zjednodušené podání žádosti, a to z pohodlí domova přes internet. Na nový zdroj tepla mohou domácnosti získat až 127 500 korun. V aktuální výzvě není již vyžadováno provádění mikroenergetických opatření a ani dokládání Průkazů energetické náročnosti budov. A bude možná pouze výměna stávajících kotlů na tuhá paliva výhradně 1. a 2 emisní třídy.

(zr)

21. 4. 2018  (zr)