Půl miliardy pro malé obce

Na obnovu místních komunikací, na školní hřiště a tělocvičny i na podporu komunitního života v obcích do 3000 obyvatel letos z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova půjde 516,5 milionu korun.

»Letos jsme uvolnili dokonce o 35 milionů korun více než vloni. Přesto mnoho projektů skončilo jako náhradní,« uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Žádostí o dotace se podle ní každoročně sejde v průměru 2000. »Je zřejmé, že náš rozpočet zatím zdaleka nemůže všechny problémy obcí vyřešit,« doplnila.

Malé obce a jejich svazky mohly žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova podávat od loňského října do poloviny letošního ledna. MMR vyhlásilo pět dotačních titulů. Peníze posílá např. na obnovu a údržbu venkovské zástavby s výjimkou bytového fondu, tedy radnic, škol, předškolních a kulturních zařízení, hasičských zbrojnic nebo hřbitovů. Získat dotaci obce mohou i na úpravu veřejných prostranství, výsadbu veřejné zeleně nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity – hřiště, cyklostezky a bruslařské dráhy. Tradičně se podpora týká oprav místních komunikací. Peníze mohou obce použít i na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť a tělocvičen. Speciální podpora se týká vítězů ankety Vesnice roku.

Na opravu místních komunikací je možné použít pouze peníze z národního rozpočtu. Žádný evropský dotační titul se rozvoji malých obcí nevěnuje.

(ku)

2. 5. 2018  (ku)